SIGLA_VERDE_4
SNMF atrage atentia asupra afirmațiilor Domnului Vasile Ciurchea din Conferința de presă de ieri, de la CNAS.
Serviciile medicale nu pot fi decontate de maine în absența cardului de sănătate.
 
Afirmația domnului PDG:
 
Pentru cei aproximativ 500.000 de asiguraţi care nu au primit cardul de sănătate, furnizorii de servicii medicale vor verifica în sistem calitatea de asigurat a pacientului pentru a-i oferi serviciul necesar. Serviciile medicale acordate fără card de sănătate vor fi monitorizate separat. Se vor face demersurile necesare pentru transferul cardurilor de la o casă de asigurări la alta, pentru a înlesni punerea în posesia asiguraţilor a cardurilor de sănătate.
 
Suportul legal:
 
Punctul an) din norme.
 
Hotărârea nr. 205/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
 
84. În anexa nr. 2, la articolul 3, literele l)z)af) şi an) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 
an) să solicite, începând cu data implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, acest document/adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă/adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat sau, după caz, documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele cărora nu le-a fost emis cardul şi să le utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de bază acordate în alte condiţii decât cele menţionate anterior nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate;".
 
Atașăm comunicatul de presă.
 
Deasemenea atașăm documentul care va fi depus astăzi la CNAS cu privire la solicitarea simplificării procedurii de deblocare.
 
Vă invităm să urmăriți AICI o scurtă înregistrare făcută ieri de colegul nostru Cătălin Petrencic, din comuna Mănăstirea – Călărași, la încercări repetate de validare a cardului în aplicația SIUI-MF, precum și comentariile înregistrării:
 
 
Societatea Națională de Medicina Familiei și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie au manifestat dintotdeauna deschidere față de proiectul Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Această deschidere s-a concretizat prin participarea la dezbateri publice, formularea unor propuneri și observații scrise pentru actele normative care au trecut prin procesul de transparență decizională și solicitarea unei dezbateri publice pe tema cardului.
 
Aveți pe pagina SNMF tot istoricul acestui subiect, la: http://snmf.ro/card
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro