Concurs rezidentiat 2014: joi, 15 mai, a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul privind aprobarea metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat in medicina, sesiunea 29 iunie 2014, pentru posturile si pe locurile ramase neocupate in sesiunea 17 noiembrie 2013 – iata cateva dintre prevederi – legate de calendarul inscrierii la concurs rezidentiat 2014 – sesiunea din iunie, actele necesare și desfașurarea propriu-zisa a concursului!

Concurs rezidentiat 2014: sesiunea din iunie se desfasoara numai in Centrul Universitar Cluj-Napoca, Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca, care poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea concursului, alcatuirea clasificarilor si alegerea locurilor, suna metodologia. in cazul constatarii unor incalcari flagrante ale prezentei metodologii sau a vicierii rezultatelor de concurs, Ministerul Sanatatii isi rezerva dreptul de a anula rezultatele acestui concurs rezidentiat 2014 – sesiunea iunie, situatie in care acest concurs rezidentiat 2014 va fi reluat in acelasi centru, pe cheltuiala Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca.

1 – concurs rezidentiat 2014, sesiunea iunie: cine se poate prezenta?

La concurs rezidentiat 2014 (iunie) se pot prezenta:
- candidatii care au diploma de licenta in profil medicofarmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
- rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare;
- specialistii care doresc sa efectueze pregatire in cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;
- candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
- candidatii cetateni de origine etnica romana cu domiciliul stabil in strainatate, posesori ai diplomei de medic obtinute in Romania ori intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sustin concursul in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei Nationale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.
- Candidatii trebuie sa fie apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

Inscrierile pentru concurs rezidentiat 2014 (iunie) se fac la directiile de sanatate publica in perioada 19 mai – 2 iunie 2014, ora 16.

2 – concurs rezidentiat 2014 (sesiunea iunie): acte necesare pentru inscriere

Dosarul de inscriere la concurs rezidentiat 2014 (iunie) al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:
- cererea de inscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport. in cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;
- copie a buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);
- copia legalizata a diplomei de licenta de medic. Absolventii promotiei 2013 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta;
- adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;
- certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;
- copia legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) ori alt document care dovedeste schimbarea numelui;
- chitanta de plata a taxei de concurs.

3 – concurs rezidentiat 2014 (sesiunea iunie): calendarul inscrierii

Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti redacteaza, in ordine alfabetica, lista finala cu candidatii inscrisi la concursul rezidentiat 2014 – iunie, pe care o comunica Ministerului Sanatatii in cel mult doua zile lucratoare de la incheierea inscrierilor. Listele cu candidatii admisi in concurs se vor afisa pe site-ul rezidentiat.ms.ro si pe site-ul Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca la data de 19 iunie 2014. Repartizarea candidatilor pe sali se face de Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca. La data de 26 iunie 2014, candidatii pot afla sala si ora inceperii probei de concurs vizitand pagina de internet a Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj- Napoca sau site-ul rezidentiat.ms.ro. Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

4 – concurs rezidentiat 2014 (iunie): cum se desfasoara, unde se afișeaza clasificarile

Concurs rezidentiat 2014, pentru locurile ramase din 2013, se desfasoara duminica, 29 iunie 2014.

Concursul rezidentiat 2014 (iunie) se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de patru ore. Punctajul minim de promovare la concurs rezidentiat 2014 reprezinta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari. Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, in limita locurilor/posturilor publicate, alcatuindu-se o singura clasificare.

Seturile de intrebari la concursul rezidentiat 2014 (iunie) sunt create de un grup de lucru, aflat intr-un sediu securizat. Coordonatorul grupului de lucru este desemnat de presedintele comisiei locale de rezidentiat, iar numele lui este facut public doar dupa inchiderea concursului. Clasificarile, data si locul alegerii locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire pot fi accesate pe pagina de internet a Universitatii de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca si pe site-ul rezidentiat.ms.ro.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro