Norme Coca 2023 - 2024

(MS) a lansat in dezbatere publica proiectul Hotararii de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015. Potrivit proiectului, o serie de servicii nu sunt decontate din Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de stat sau din alte surse, dupa caz.

Este vorba despre serviciile medicale acordate in caz de boli profesionale, accidente de munca si sportive, asistenta medicala la locul de munca, asistenta medicala a sportivilor, unele servicii medicale de inalta performanta si unele servicii de asistenta stomatologica, altele decat cele prevazute in norme. De asemenea, asiguratii vor plati pentru serviciile hoteliere cu grad inalt de confort, pentru corectiile estetice efectuate persoanelor cu varsta peste 18 ani, cu exceptia reconstructiei mamare prin endoprotezare in cazul interventiilor chirurgicale oncologice, dar si pentru unele medicamente, materiale sanitare si tipuri de transport, altele decat cele prevazute in norme.

De asemenea, FNUASS nu poate fi accesat pentru serviciile medicale si eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care, prin activitatea lor, au dreptul sa cunoasca starea de sanatate a asiguratilor, si nici pentru eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguratilor. Tot asiguratii vor pati pentru fertilizarea in vitro, asistenta medicala la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate in vederea expertizei capacitatii de munca, a incadrarii si reevaluarii gradului de handicap, contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului si contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si al dispozitivelor medicale.

Din FNUASS nu vor fi platite nici cheltuielile de personal pentru medici, farmacisti si medici dentisti pe perioada rezidentiatului, serviciile de planificare familiala acordate de medicul de familie in cabinetele de planning familial din structura spitalului, cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitatile sau sectiile de spital cu profil de recuperare a distroficilor, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV - SIDA, reorganizate potrivit legii, si activitatile care prezinta un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sanatate publica: dispensare TBC, laboratoare de sanatate mintala, respectiv centre de sanatate mintala si stationar de zi psihiatrie.

Pe de alta parte, in nota de fundamentare a proiectului se precizeaza ce contin pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii de baza. Astfel, in pachetul minimal sunt incluse: servicii medicale de urgenta medico-chirurgicala, servicii de preventie, servicii medicale ambulatoriii de specialitate (pentru specialitatile clinice) si servicii medicale spitalicesti - spitalizare de zi si continua. Pachetul de baza cuprinde servicii medicale de urgenta medico-chirurgicala, servicii de preventie, servicii medicale pentru afectiuni acute - subacute - acutizari ale unor boli cronice, servicii medicale pentru afectiuni cronice (inclusiv monitorizare activa prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra imbolnavirilor: riscul cardiovascular inalt, diabet zaharat tip 2, astm bronsic, boala cronica respiratorie obstructiva, boala cronica de rinichi), servicii medicale paraclinice in ambulatoriul de specialitate, servicii de medicina dentara, servicii de spitalizare de zi si continua (cu transferarea spre ambulatoriul de specialitate si spitalizarea de zi a serviciilor medicale pentru care spitalizarea continua este considerata evitabila), ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri paliative la domiciliu, medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si dispozitive medicale.

Contractul-cadru prevede, printre altele, ca un medic de familie figureaza intr-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistenta medicala primara si se poate regasi in contract cu o singura casa de asigurari de sanatate. De asemenea, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale din asistenta medicala primara si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minima garantata pentru un punct per serviciu. Regularizarea trimestriala se face la valoarea definitiva pentru un punct per capita si per serviciu, pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului, conform normelor, se mai precizeaza in contractul-cadru. Proiectul este in dezbatere publica pana la 7 aprilie, potrivit Mediafax.ro.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro