Norme Coca 2023 - 2024

Ordinul nr. 626/364/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

 

In atentia:

Prescriptorilor din asistenta medicala primara si ambulatorie de specialitate clinica

 

Referitor la:

 biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice

 

            Începând cu data de 1 iunie 2014, până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere/internare în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011, cu modificările ulterioare, se utilizează formularele biletelor de trimitere/internare în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 626/364/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), potrivit dispozitiilor art. III din ordinul mai sus mentionat.

            De asemenea, incepând cu data de 1 iunie 2014, până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a Ordinului nr. 622/363/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), potrivit dispozitiilor art. III din ordinul mai sus mentionat.

Forma oficială gratuită

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 402 din 30.05.2014.

Nr. 626/364
http://lege5.ro/Gratuit/gm4tqnjsgy/ordinul-nr-626-364-2014-pentru-modificarea-ordinului-ministrului-sanatatii-si-al-presedintelui-casei-nationale-de-asigurari-de-sanatate-nr-867-541-2011-privind-aprobarea-modelului-unic-al-biletului-de
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro