Norme Coca 2023 - 2024

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Ordin nr. 1641 din 11/03/2013

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 22/04/2013

Intrare in vigoare: 22/04/2013

Ordinul nr. 354/1641 privind modificarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tip Data
Publicat 22/04/2013;

 

    Nr. 354/1.641

 

    Ministerul Sănătăţii

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

    Văzând Referatul de aprobare nr. EN. 2.198 din 7 martie 2013 al Ministerului Sănătăţii, întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,

    având în vedere prevederile Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului III din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobată prin Legea nr. 197/2008,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

 

    ministrul sănătăţii şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emit următorul ordin:

 

   Art. I. - Normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 697/112/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    "(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie şi asistenţilor medicali care participă la constituirea echipelor de gardă pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de permanenţă în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi pentru costurile aferente medicamentelor şi materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenţă ale centrelor de permanenţă care funcţionează în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale."

   2. Articolul 25 se abrogă.

   3. La articolul 30, litera d) se abrogă.

   4. La articolul 40 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

    "c) verificarea stocurilor de medicamente şi a solicitărilor de înlocuire pe baza fişelor de consum."

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Nicolae-Liviu Dragnea

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro