Norme Coca 2023 - 2024

Vaccinarea copiilor şi elevilor exclusiv la medicul de familie, un program nou de radioterapie şi reluarea asigurării gratuite a fertilizării in vitro în cadrul Programului naţional de transplant sunt câteva dintre noutăţile din sistemul sanitar care vor intra în vigoare la 1 aprilie.

O serie de reguli din sistemul sanitar se modifică din 1 aprilie, odată cu intrarea în vigoare a noului contract cadru şi a pachetelor de servicii.

Printre noutăţi ar fi vaccinarea copiilor care cade exclusiv în sarcina medicilor de familie şi totodată acordarea de către aceştia a unui număr mai mare de consultaţii la domiciliul bolnavilor.

Tot de miercuri, spitalele care au contract cu casa de asigurări de sănătate vor fi obligate să asigure bolnavilor internaţi tratamentul de care au nevoie, fiind interzis să mai trimită pacienţii să-şi cumpere medicamente sau materiale sanitare, pe care ulterior să le deconteze ca şi când ar fi fost acordate de unitatea sanitară. Dar, pentru ca fenomenul să fie oprit, este nevoie ca pacienţii să sesizeze orice abuz de acest fel, a declarat recent, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Vasile Ciurchea.
Ministerul Sănătăţii împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au stabilit programele naţionale de sănătate pentru anii 2015 - 2016, dar şi condiţiile în care furnizorii de servicii medicale vor încheia noile contracte cu casele de asigurări de sănătate, condiţii stipulate în contractul cadru.

Pachetul de bază

Începând cu 1 aprilie, medicii de familie vor putea administra medicamente pacienţilor lor intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil, în timpul programului de lucru în cabinet.

Totodată, s-a dublat numărul maxim de consultaţii la domiciliu ce pot fi acordate lunar de către medicii de familie, numărul acestora ajungând la 42.

Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, copiilor de până la 1 an, copiilor cu vârsta între 0 şi 18 ani cu boli infecto-contagioase, lehuzelor şi, de la 1 aprilie, şi asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet.

De asemenea, creşte, de la două la patru, numărul consultaţiilor care se acordă anual fiecărui asigurat.
A crescut şi numărul consultaţiilor medicale de specialitate care pot fi acordate pentru afecţiuni cronice.

Astfel, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi se acordă trimestrial patru consultaţii fiecărui asigurat, dar nu mai mult de două consultaţii pe lună. În prezent, se acordă o consultaţie pe lună sau pe trimestru pe asigurat, după caz.

În pachetul de bază au fost introduse şi proceduri/tratamente/ terapii noi: biopsie, tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză şi terapii de genetică medicală.

Vaccinarea

Vaccinările cuprinse în calendarul naţional de vaccinare, precum şi a vaccinării la grupele la risc vor fi asigurate exclusiv de către medicii de familie. Acestă decizie este justificată de faptul că vaccinarea prin campanie şcolară prezintă dezavantaje cauzate de lipsa cabinetelor medicale în şcoli, dificultăţile în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor, existenţa unor copii neşcolarizaţi, existenţa, în cadrul aceleiaşi clase a unor copii cu ani de naştere diferiţi, a unora repetenţi sau veniţi prin transfer din alte unităţi de învăţământ.

Coplata, numai pentru servicii de reabilitare medicală

După 1 aprilie, coplata poate fi percepută numai pentru asistenţa medicală ambulatorie pentru specialitatea clinică de reabilitare medicală, domeniu pentru care nu este prevăzută în prezent. Asiguraţii vor plăti minim 5 lei - maxim 10 lei/ serie de proceduri.

Categoriile de asiguraţi scutite de coplată sunt cele prevăzute la art. 213 prim din Legea Sănătăţii nr. 95/2006: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună.

Programe naţionale de sănătate

Începând cu 1 aprilie, se vor derula 29 de programe naţionale de sănătate, dintre care 15 programe naţionale cu impact major asupra sănătăţii publice vor fi derulate şi finanţate de Ministerul Sănătăţii, iar celelalte 14 vor fi derulate şi finanţate de către CNAS.

Cele 15 programe naţionale de sănătate gestionate de către MS au un buget de peste 631 milioane de lei, cu aproximativ 20 la sută mai mult faţă de cel de la începutul anului 2014.

Programele naţionale de sănătate publică se adresează în egală măsură persoanelor asigurate şi neasigurate, permiţând astfel accesul echitabil la servicii de sănătate imperios necesare.

În cadrul Programului naţional de oncologie, va funcţiona, de la 1 mai, un subprogram de radioterapie, cu buget distinct.

Programul naţional de ortopedie va avea un nou obiectiv: tratamentul instabilităţilor articulare cronice prin implanturi de fixare, care să permită amânarea perioadei de implantare a unei endoproteze, respectiv a unei endoproteze de revizie.

Un nou obiectiv în Programul naţional de diagnostic şi tratament se referă la folosirea aparaturii de înaltă performanţă pentru stimularea cerebrală profundă la bolnavii cu distonii generalizate sau distonii focale/segmentare rezistente la terapia cu toxină botulinică.

Totodată, în cadrul Programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, va fi reluată efectuarea procedurilor de fertilizare in vitro şi embriotransfer. Acest subprogram este destinat cuplurilor afectate de disfuncţii ale sistemului reproductiv şi care au nevoie de tratamente pentru a avea copii.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro