Norme Coca 2023 - 2024

HOTĂRÂRE nr. 147 din 6 martie 2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană

EMITENT: GUVERNUL

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, după tabelul "Neurofiziologie clinică" şi "Chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în medicină dentară)" se introduce un nou tabel, cu următorul cuprins:

Tabel

*1) Pentru celelalte state membre ale UE şi pentru cele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană se vor aplica prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 213/2011 al Comisiei din 3 martie 2011 de modificare a anexelor II şi V la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 59 din 4 martie 2011.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
---------------
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru
învăţământ superior, cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 6 martie 2014.
Nr. 147.

Sursa: Monitorul Oficial

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro