Norme Coca 2023 - 2024

Ministerul Sănătății a pus vineri în dezbatere publică un proiect de ordin pentru protocoalele terapeutice privind prescrierea celor 17 medicamente orfane.

Este vorba de denumirile comune internaționale: Ambrisentanum, Stiripentol, Pasireotidum, Clofarabinum, Nelarabinum, Decitabinum, Trabectedinum, Ofatumabum, Dasatinibum, Nilotinibum, Everolimus, Ruxolitinibum, Bosentanum, Tafamidis, Romiplostimum, Sapropterinum, Plerixafor.

Proiectul publicat pe site-ul MS prevede metodologiile de includere și excludere din tratamente, indicațiile, criteriile de includere, dar și cele de excludere pentru cele 17 molecule, precum și medicii care pot prescrie acele medicamente (exemplu: medic pneumolog).

Proiectul mai prevede modificarea dozelor cauzate de reacțiile alergice și monitorizarea terapeutică a medicamentelor și cea privind răspunsul la tratament.

Totodată, mai sunt precizate și criteriile de întrerupere a tratamentului, dar și condițiile de reluare a acestuia.

În proiect sunt incluse și investigațiile care trebuie recomandate pentru inițierea terapiei.

Dozele care trebuie să fie administrate pentru fiecare afecțiune sunt de asemenea prevăzute.

Ordinul privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, se va afla în dezbatere publică mai mult de o lună, până pe 31 iulie.

AGERPRES/

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro