Norme Coca 2023 - 2024

Românii care au domiciliul în țară, dar obțin venituri în străinătate, nu trebuie să plătească, în 2016, contribuții la sănătate dacă dețin o asigurare pentru boală și maternitate în alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială, însă trebuie să facă dovada acestei asigurări, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

‘Persoanele fizice române, cu domiciliul în România, care obțin venituri din străinătate sau din România și pentru care, potrivit legislației în vigoare datorează pentru aceste venituri, contribuția de asigurări sociale de sănătate, dar care dețin o asigurare pentru boala și maternitate în sistemul de securitate sociala din alt stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României și fac dovada valabilității asigurării, nu au calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate’, se menționează în comunicat.

Astfel, pentru a nu achita și în România contribuție de asigurări sociale de sănătate persoanele care se încadrează în categoria menționată trebuie să facă dovada valabilității asigurării în statul respectiv în care realizează venituri, scrie a1.ro.

Cum demonstrezi că eşti asigurat în statul în care lucrezi

Potrivit Casei de Asigurari, românii care muncesc legal într-un stat european trebuie să solicite instituţiei omoloage CNAS din statul în care muncesc formularul E 104 ( VEZI MAI JOS ), din care să rezulte că în perioada în care muncesc legal în acel stat plătesc contribuţia la sănătate la sistemul de asigurări de sănătate al statului respectiv.

„Vei aduce la Casa de Asigurări din ţară formularul E 104, completat de instituţia care are atribuţiile CNAS în statul în care lucrezi, în care se adevereşte că plăteşti asigurarea la Sănătate în statul în care munceşti şi, în acest fel, eşti exonerat de la plata datoriilor la Sănătate, semnalate de Fisc sau de Casa de Asigurări din România”.

„Cetăţeanul român – asigurat al unui stat membru UE/SEE/Elveţia – trebuie să prezinte un asemenea document care să ateste legislaţia aplicabilă (n. red. din statul în care lucrează), Casei de Asigurări de Sănătate/instituţiei care a emis decizia de impunere pentru plata obligaţiilor fiscale (n.red. din România). Aceste demersuri se fac personal, dar probabil că o persoană împuternicită de persoana interesată le poate face în locul acesteia„, au spus oficialii CNAS.

‘În cazul persoanelor fizice care își desfășoară activitatea în statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și Regulamentului (CE) 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. În cazul în care activitatea se desfășoară într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene, iar între România și statul în care persoana își desfășoară activitatea există un acord sau convenție în domeniul securității sociale, se vor aplica prevederile acordului sau convenției’, se mai arată în comunicatul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Sursa

 

 

Formularul E 104

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă
Formularul E 104 totalizează perioadele de asigurare realizate pe teritoriul a două sau mai multe state membre.

Persoanele care solicită formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurări o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;
b) copie de pe cartea de muncă sau, în cazul lucrătorilor independenţi, declaraţia de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii;
c) orice alte documente care atestă perioade de asigurare pentru boală sau maternitate.

Notă: Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.

descarca modelul E 104

descarca modelul de aici- click ( exemplu de la CJAS Timis )

 

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro