Norme Coca 2023 - 2024

Citatul alăturat pare a fi încurajator pentru cineva care se află în faţa unei decizii cruciale sau înainte de un pas important. Lectura atentă îţi poate da senzaţia (chiar siguranţa) că totul depinde de tine şi că, de fapt, singurul obstacol în faţa succesului e incapacitatea fiecăruia din noi de a lua taurul de coarne şi a acţiona după propriile noastre precepte şi propria noastră credinţă. Dar, citit încă o dată, devine clar că postulatul pastorului american trebuie împărţit în două. O voi spune direct: pe cât sunt de acord cu prima parte, pe atât consider fraza a doua ca exagerată, şi asta oricât de bine intenţionat ar fi autorul, dornic să inspire şi să infuzeze în sufletul fiecăruia dintre noi o imensă doză de optimism şi încredere în sine.

 

Departe de mine intenţia de a face filozofie de doi bani, pentru că nu posed uneltele necesare unei asemenea acţiuni. Voi încerca însă să explic discrepanţa dintre cele două părţi ale citatului, căutând un sprijin în experienţa mea de viaţă şi făcând apel la inteligenţa altora, mult mai dotaţi în această direcţie.

 

„Încercarea moarte n-are“, spune un cunoscut proverb. De fapt, această vorbă din popor exprimă aceeaşi idee ca prima parte a citatului. Ca să reuşeşti, trebuie să împlineşti anumite condiţii. Cu excepţia unor miracole sau coincidenţe mult prea fericite, nimic nu vine de la sine, totul necesită efort, muncă, iniţiativă, răbdare şi imunitate în faţa nereuşitei. Condiţia minimă, sine qua non, e să încerci, exact ca în celebra glumă cu individul care se ruga în fiecare zi la Dumnezeu să-l ajute să tragă lozul cel mare, până când Cel de Sus i s-a arătat în vis şi i-a sugerat ca, în primul rând, să cumpere un bilet de loterie.

 

Marile descoperiri şi invenţii îşi au originea într-o lungă listă de încercări care într-o primă fază s-au soldat cu eşecuri. Primul transplant de cord uman, efectuat de Christiaan Barnard, a fost rezultatul unor nesfârşite experienţe pe animale, multe dintre ele nereuşite. Archibald Brain, celebrul anestezist britanic şi inventatorul măştii laringiene, a creat prototipul primei măşti după zeci (dacă nu sute) de măsurători şi încercări pe cadavre. Primul stetoscop al lui Laennec, cunoscutul medic francez din secolul XIX, a fost, de fapt, un ziar făcut sul. Ani de zile după aceea, a apărut stetoscopul de lemn, care a deschis calea către instrumentul modern pe care îl folosim azi cu toţii.

 

Aminteam recent (27 iunie 2014), la această rubrică, întrebările pe care le propunea A. B. Hill pentru cercetarea ştiinţifică. Mi se pare oportun să amintim existenţa lor în acest context, pentru că se potrivesc perfect situaţiei unei încercări nereuşite. O vorbă de duh defineşte experienţa ca fiind aceeaşi greşeală făcută 20 de ani mai târziu. Cu alte cuvinte, nereuşita neînsoţită de o precisă evaluare a cauzelor care au dus la eşecul încercării se va solda cu un nou eşec, mai usturător decât primul, pentru că foarte probabil se va însoţi de o semnificativă doză de descurajare. De aceea, eşecul pretinde o analiză serioasă a cauzelor şi luarea măsurilor necesare pentru a-l transforma în succes.

 

Prima frază a citatului lui Hubbard vine ca un sprijin spiritual nu numai pentru începător, dar şi pentru profesionistul experimentat, care se loveşte de un insucces repetat. El, de fapt, cere o reevaluare, un serios grad de încăpăţânare pozitivă, o doză semnifica­tivă de optimism. De menţionat faptul că pastorul nu încearcă să apeleze la intervenţia supremă, ci rămâne undeva jos, la nivelul fiinţei umane aflate la restrişte şi, poate, în pragul pierderii speranţei.

 

A doua frază însă, „Nici o barieră nu poate sta în calea succesului, cu excepţia propriei noastre slăbiciuni“, depăşeşte, după părerea mea, limitele realităţii de zi cu zi. Niciunul dintre noi nu trăieşte într-un turn de fildeş şi nu-şi desfăşoară activitatea izolat de cei din jur. Fiecare e supus unor reguli, ale societăţii în care trăim, ale mediului în care activăm, ale celor care ne conduc (fiecare are un şef, pe scara profesiu­nii) şi ale evenimentelor care au loc în jurul nostru. În aceste condiţii, nu e de mirare că insuc­cesul poate apărea independent de capacitatea fiecăruia din noi de a-şi învinge slăbiciunile şi neputinţele. Un vechi proverb francez spune că omul propune şi Dumnezeu hotărăşte. Zicala e per­fect adevărată, cu menţiunea că nu e nevoie de o putere supremă pentru ca, la un moment dat, individul să se gă­sească în faţa unui obstacol insurmontabil, căruia nu-i poate găsi leacul, căci nimic nu depinde de el şi de puterile sale.

 

Revenind în sfera chirurgiei cardiace, cum se explică faptul că până acum medicina nu a găsit soluţia cordului artificial cu acţiune de lungă durată şi nici posibilitatea de transplant de cord animal? Şi cum se poate explica faptul că, până în ziua de azi, la mai bine de 150 de ani de la prima anestezie cu eter, nu posedăm un mijloc eficace şi universal de măsurare a profunzimii gradului de anestezie, deşi sute de cercetători lucrează şi experimentează de zeci de ani în acest domeniu?

 

Nu, nu întotdeauna insuccesul poate fi pus pe seama slăbi­ciunii umane. În mod conştient, m-am ferit să apelez la alte exemple din realitatea cotidiană, cum ar fi eşecul unei căsnicii sau insuccesul educaţiei unui copil, şi asta pentru că, în viaţa socială, intimă, slăbiciunea poate juca un rol însem­nat şi poate la aceste aspecte se referă Hubbard în citatul său.

 

Pastorul Hubbard a decedat în urmă cu câţiva ani. Insuccesul de a afla la ce s-a referit atunci când a pus pe hârtie acest interesant citat este evident, dar, fără discuţie, nu poate fi pus în niciun chip pe seama slăbiciunii sufleteşti a celui care semnează aceste rânduri.

 

Autor: Prof. dr. Gabriel M. GURMAN 

 

„Niciun eşec nu poate fi acceptat înainte de a încerca, în mod repetat, să găseşti o rezolvare. Orice eşec îşi are originea în interior şi nici o barieră nu poate sta în calea succesului, cu excepţia propriei noastre slăbiciuni.“

(Kenneth C. Hubbard, pastor şi propovăduitor, 1933–2010)

 Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro