Norme Coca 2023 - 2024

Data de 1 iunie aduce, în acest an, reforma radicală în sistemul sanitar românesc, prin intrarea în vigoare a Contractului-cadru pentru 2014-2015, cu tot ce implică acesta, inclusiv elemente de noutate precum pachetul de servicii de bază, pachetul minimal și dosarul electronic de sănătate. Definite cu greu după îndelungi dezbateri, cu o săptămână înainte de implementare regulile de care va depinde sănătatea românilor au o singură, dar mare mare problemă: nu există normele pentru aplicarea acestora.

Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, a fost publicată în Monitorul Oficial din 19 mai și urmează să intre în vigoare de la 1 iunie. În sfârșit, după luni întregi de negocieri, modificări, dezbateri și tergiversări, vor fi implementate intens comentatele pachete de servicii, cu toate noutățile pe care le aduc acestea. Așa că pacienți și medici deopotrivă se întreabă cum vor arăta consultațiile și tratamentele, de săptămâna viitoare, pentru că răspunsul întârzie să apară.

Potrivit actului normativ amintit, ar trebui să existe o prioritizare a cazurilor, pe patru niveluri generale, stabilite în funcție de indicația privind durata maximă a timpului de programare la același segment de asistență medicală sau trimitere către un alt segment de asistență, într-un interval de timp corespunzător nivelului de prioritate pentru fiecare condiție clinică.

Astfel, clasificarea pornește de la gradul 0, însemnând „afecțiuni cu potențial imediat amenințător de viață pentru care se impune trimiterea imediată pentru spitalizare de urgență, fiind obligatorie acordarea primului ajutor și asigurarea asistenței medicale de urgență adecvată prin apelarea la 112 sau internarea pacientului, dacă cabinetul se află în structura unui spital care deține capacitatea și competențele necesare pentru tratarea cazului respectiv”, sau se poate încadra în nivelul de prioritate 1 (“afecțiuni cu impact potențial semnificativ al intervenției precoce de a preveni complicații severe pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate / spital, după caz; se recomandă trimiterea în maximum 7 - 28 zile”), 2 (“situații clinice neamenințătoare de viață, dar cu un orizont de timp limitat pentru ca intervenția să prevină deteriorarea funcțională pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 1-3 luni”) sau 3 (“evaluare complexă / precizare de diagnostic pentru pacienți stabili a căror afecțiune nu prezintă potențial de deteriorare rapidă sau afectare ușoară sau moderată a statusului funcțional pentru care se impune trimiterea către ambulatoriul de specialitate; se recomandă trimiterea în maximum 3 - 6 luni”). Atenție, însă! Încadrarea fiecărui caz în parte, abordarea tratamentului și serviciile prestate de medic, în funcție de diagnostic, sunt lămurite, însă, nu de hotărârea publicată zilele trecute, ci de norme metodologice inexistente.

Potrivit HG 400/2014, “Casa Națională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentiști din România, a Colegiului Farmaciștilor din România, a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, a Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România, precum și a organizațiilor patronale, sindicale și profesionale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”.

Iar normele nu există, atrag atenția medicii care așteaptă de luni bune să afle cum, concret, vor aplica noua legislația de săptămâna viitoare încolo, când se vor afla față în față cu pacienții. “De la 1 iunie avem noul contract-cadru, cu dosarul electronic și pachetele de servicii. Dar nu avem normele metodologice, și chiar și pentru ceea ce există există mențiuni că ar mai putea interveni modificări”, ne-a spus dr. Simona Schnelbach, președintele Colegiului Medicilor Prahova.

 Concret, autoritățile mai au o săptămână să aducă lămuriri cu privire la ce se va întâmpla de la 1 iunie în sănătatea românească. În caz contrar se anunță haos, ușor de intuit încă de la o primă citire a hotărârii de Guvern, în care art. 19, de exemplu, enumeră serviciile care nu sunt decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unitățile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse. Este vorba, printre altele, despre unele servicii medicale de înaltă performanță, altele decât cele prevăzute în norme;

c) unele servicii de asistență stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme, unele medicamente, materiale sanitare și tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme, serviciile medicale solicitate și eliberarea actelor medicale solicitate de autoritățile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraților și eliberarea de acte medicale la solicitarea asiguraților, cu excepția celor prevăzute în norme și unele servicii și proceduri de reabilitare, altele decât cele prevăzute în norme.

Dar care sunt cele prevăzute în norme? Răspunsul… va urma!

Deocamdată, cert este că “prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2014”.

Cea mai recentă formă a proiectului Normelor metodologice de aplicare, în anul 2014, a hotărârii pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, a fost lansată în dezbatere publică pe 1 aprilie și a făcut deja obiectul unei serii de dezbateri, programate pe parcursul lunii trecute.

Sursa 

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro