Norme Coca 2023 - 2024

dr costiug

Autor: Dr. Emiliana COSTIUG

De câteva săptămâni bune, telefonul sună necontenit. Jumătate din apeluri nu sunt pentru a solicita o programare, nici pentru vreo urgenţă. Sunt pacienţii care au primit cardul de asigurat şi care vor să se sfătuiască cu medicul de familie: „Ce să fac cu el, doamna doctor?“. Majoritatea bolnavilor vin cu cardul la cabinet pentru că aşa au citit în scrisoare: „La următoarea vizită la medic să vă prezentaţi cu această scrisoare şi cu cardul“.

   Constat, cu îngrijorare, cât haos şi câtă birocraţie există în sistemul nostru medical şi cât de prigonite sunt cadrele medicale, iar Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) nu este deloc unic şi nici integrat. Cum de s-a ajuns atât de rău? Medicul de familie este, într-adevăr, consilierul pacientului, dar pe probleme de sănătate, nu administrative, juridice sau de altă natură. Societatea românească susţine pregătirea unui medic pentru ani buni de studiu şi e păcat de sacrificiile şi eforturile făcute de fiecare în parte dacă medicul este transformat într-un simplu funcţionar, într-un ghişeu de informaţii, într-un robot. Actul medical este alterat din cauza restricţiilor, a sistemului informatic care dă erori, a grijii medicilor de a nu greşi completarea actelor, cu atenţia la coduri, protocoale, steluţe şi diezi. Timpul alocat consultaţiei se reduce, de la un an la altul, în favoarea asistenţei tehnice a calculatorului, a imprimantelor (matriceale şi cu laser), iar asistenţa medicală a pacientului depinde de funcţionarea SIUI, a internetului, a token-ului cu semnătura electronică şi a celorlalte dispozitive periferice.

   Privind în urmă, la începutul reformei sanitare, în anul 1999, îmi amintesc că am pornit cu entuziasm şi încredere spre privatizarea sistemului medical. Noi, medicii de familie, fiind în prima linie am înţeles că sunt probleme organizatorice care urmau să fie remediate într-un termen scurt. Astfel, am acceptat lista lunară transmisă de casa de asigurări cu persoanele înscrise care aveau codul numeric personal (CNP) eronat şi ne-am anunţat pacienţii, îndrumându-i spre serviciul de evidenţă a populaţiei, pentru a li se corecta CNP. După finalizarea bazei de date privind evidenţa populaţiei a apărut o nouă problemă, cea a codurilor dublate: unii pacienţi se înscriseseră la doi medici de familie şi trebuiau să se decidă pentru unul singur. Problema a fost rezolvată şi de data aceasta de medicii de familie, care s-au lovit imediat de o nouă problemă: distribuirea carnetelor de asigurat. Aceste documente trebuiau ridicate de medicii de familie de la casele judeţene de asigurări, pe bază de semnătură şi borderou, urmând a fi distribuite pacienţilor, tot pe bază de semnătură, tot cu borderou, după ce în prealabil se verifica veridicitatea datelor personale înscrise pe carnet. La eliberarea carnetului se decupa un cupon semnat şi parafat de medicul de familie, care trebuia înapoiat la casa de asigurări, însoţit de un borderou în dublu exemplar. „Cuponiada“ – cum am numit-o noi – a fost un proiect destinat eşecului, fără finalitate şi fără utilitate, soldat cu pierderea unui timp preţios, care nu a mai putut fi acordat îngrijirii pacienţilor. Privind în urmă, constat că, în ciuda acestor probleme administrative, calitatea actului medical nu era alterată de erori SIUI, nici de funcţionarea serverului sau a imprimantelor.

   SIUI a fost implementat la nivel naţional în anul 2010, având sprijinul medicilor de familie, care îşi puneau speranţele în încheierea erei borderourilor şi în reducerea birocraţiei. La scurt timp am constatat că avem de-a face cu un SIUI bolnav, cu simptome ciudate, necunoscute cadrelor medicale. Au apărut dificultăţi în înregistrarea serviciilor medicale în SIUI, consultaţia nu putea fi urmată de eliberarea reţetei din cauza unor mesaje de genul „Pacientul selectat este decedat“ sau „Pacientul nu este asigurat“, deşi pacientul era viu, în cabinet, cu dovada de asigurat în mână. De atunci, medicii testează zilnic SIUI, iar sesizările medicilor determină upgradarea SIUI, cu versiuni actualizate periodic, în funcţie de problemele apărute. Pe lângă problemele SIUI şi obligativitatea de a înregistra serviciile medicale în sistemul informatic, a rămas şi obligativitatea de a înregistra aceleaşi date şi în fişa pacientului, şi în registrele medicale. Munca birocratică a cadrelor medicale s-a dublat, afectând şi mai mult timpul acordat pacientului.

   Reţeta electronică şi implementarea ei au fost susţinute de medicii de familie cu speranţa debirocratizării sistemului. Au fost chiar medici care au participat la implementarea acestui program şi au primit o bonificaţie pentru munca lor de testare. Din păcate, reţeta electronică trebuie tipărită şi pe suport de hârtie, semnată şi parafată de medic, deşi toţi medicii de familie au semnătură electronică şi reţeta este validată online în sistem.

    Ordinul privind distribuirea cardului de sănătate de medicii de familie a fost picătura care a umplut paharul frustrărilor acumulate în ani întregi de muncă birocratică inutilă, improprie profesiei medicale. Reprezentanţii noştri au transmis mesajul categoric al medicilor de familie şi au reuşit să convingă decidenţii că distribuirea cardului nu reclamă cunoştinţe şi abilităţi medicale. Va urma iniţializarea cardului, care poate fi efectuată de orice furnizor de servicii medicale, însă inscripţionarea datelor va fi realizată doar de medicul de familie. O altă muncă birocratică va afecta timpul acordat pacienţilor.

  Atenţia medicilor de familie este îndreptată acum spre cititorul de card: să fie compatibil cu sistemul de operare, să fie dotat cu tastatură şi afişaj, să aibă tastele bine conturate, astfel încât pacienţii să tasteze uşor pinul. Urmează perioada de testare a cardului, în care vom diagnostica erorile legate de incompatibilitatea cardului cu SIUI, cu sistemul de operare, problemele legate de cititoare, de pin etc.

   E prea mult! Noi, medicii, dorim să ne tratăm pacienţii, nu să testăm programe informatice. Nu dorim să ne schimbăm profesia, am investit prea mult în pregătirea noastră profesională şi pacienţii noştri au nevoie de noi. Trebuie să readucem pacientul în centrul sistemului medical românesc şi să-i acordăm atenţia de care are nevoie. Acum, în al doisprezecelea ceas.

Sursa

Medici de familie sau de alta specialitate care doresc sa publice la : " Interviu cu un medic " pot sa ne scrie pe adresa admin@amfms.ro.  Materialele interesante vor fi publicate.

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro