In Monitorul Oficial nr. 589 din 6 august 2014 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei centrale de arbitraj.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania, denumit in continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, denumit in continuare CMDR, Colegiul Farmacistilor din Romania, denumit in continuare CFR, in temeiul art. 298 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile prezentului regulament, organizeaza Comisia centrala de arbitraj.

Comisia centrala de arbitraj, denumita in continuare comisia, functioneaza pe langa CNAS, nu are personalitate juridica, fiind independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin.

Comisia are ca scop organizarea solutionarii prin arbitraj a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate, la solicitarea uneia dintre parti.

Principala atributie a comisiei consta in organizarea si solutionarea pe calea arbitrajului a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate, in baza conventiei partilor.

Sediul comisiei va fi in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro