Norme Coca 2023 - 2024

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

Descarcă documente ataşate articolului.
Ordin 619/360/05/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014 – 2015

OrdinNORME-619-360_05.2014

Precizari privind contractarea serviciilor medicale - 30 Mai 2014  
 prelungire-2014-05-30
 • Incepand cu data de 01.06.2014 Contractul de furnizare servici medicale va fi prelungit  pana la data de 30.06.2014, urmand ca incepand cu 01.07.2014 sa incheiem un nou contract.
 • Contractul va fi prelungit in baza HG 400/2014 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordari asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurati sociale de sanatate pentru ani 2014 – 2015 si a adresei CNAS nr. P 4131/29.05.2014, contractul se prelungeste pana la data de 30.06.2014.
 • Conditiile acordari asistentei medicale in baza prezentului  act aditional sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale   ( HG nr. 400/2014 si Normele metodologice de aplicare a acesteia).
 • Contractarea si decontarea serviciilor medicale furnizate in baza prezentului  act  aditional pentru luna iunie 2014,se  va face din sumele alocate pentru fiecare domeniu de activitate prin fila de buget aprobata pentru CAS  de ordonatorul principal de credite pentru anul 2014.
Eventualele diferente rezultate ca urmare a negocieri contractelor pe anul 2014 si prevederile cuprinse in actul additional corespunzator luni iunie, se vor regulariza.
 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro