Ordinul 1162 din 31 august 2010 (Ordinul 1162/2010) pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.

Publicat in Monitorul Oficial 631 din 8 septembrie 2010 (M. Of. 631/2010)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei asistenta medicala nr. Cs.A./9.066 din 25 august 2010,

avand in vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, prevazute in anexa ce face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - In sensul prezentului ordin, conducatorii auto se clasifica in doua grupe:
a) grupa 1: conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE;
b) grupa 2: conducatori auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E.

Art. 3. - Examinarea medicala in vederea obtinerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizeaza astfel:
a) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor prevazute in grupele 1 si 2 sunt obligati sa efectueze un examen medical in scopul depistarii uneia sau mai multor afectiuni prevazute in normele minime cuprinse in anexa;
b) candidatii pentru obtinerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligati sa efectueze examinarile medicale inainte de eliberarea initiala a permisului de conducere; ulterior, conducatorii auto sunt obligati sa efectueze examinarile medicale ori de cate ori permisul de conducere este reinnoit, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 4. - La data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afectiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie si a listei substantelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducatorilor de autovehicule si tramvaie (produse sau substante stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 26 august 2009.

Ministrul sanatatii, Cseke Attila
ANEXA : Norma din 31 august 2010 (Norma din 2010) - minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

1. Vederea

1.1. Toti solicitantii unui permis de conducere trebuie sa se supuna unui examen corespunzator pentru a se asigura ca au acuitatea vizuala necesara pentru conducerea unui autovehicul.

1.2. Daca exista motive de indoiala cu privire la acuitatea vizuala a solicitantului, acesta este examinat de o unitate de asistenta medicala autorizata. La examinarea respectiva se acorda o atentie deosebita urmatoarelor:
a) acuitatea vizuala;
b) campul vizual;
c) capacitatea vizuala in conditii de luminozitate redusa;
d) sensibilitatea la lumina puternica si contraste;
e) diplopia;
f) alte afectiuni oculare care pericliteaza conducerea in conditii de siguranta.

1.3. In cazul conducatorilor auto si al candidatilor la obtinerea permisului de conducere a unui autovehicul prevazut in grupa 1, permisul poate fi acordat in "conditii exceptionale" atunci cand standardele de camp vizual si de acuitate vizuala nu pot fi respectate; in aceste cazuri, conducatorul auto si candidatii la obtinerea permisului de conducere a unui autovehicul trebuie sa se supuna unui examen medical efectuat de o unitate de asistenta medicala autorizata, pentru a demonstra ca functia vizuala nu este afectata si in alte moduri (inclusiv sensibilitatea la lumina puternica si contrast si vederea in conditii de luminozitate redusa). Conducatorul auto sau solicitantul trebuie sa se supuna si unei probe practice pozitive efectuate de o unitate de asistenta medicala autorizata.

1.4. Grupa 1

1.4.1. Persoanele care solicita un permis de conducere sau reinnoirea acestui permis trebuie sa aiba o acuitate vizuala binoculara, daca este necesar, cu lentile de corectie, de cel putin 0,5, cand se utilizeaza ambii ochi.
In plus, campul vizual orizontal trebuie sa fie de cel putin 120 de grade, extensia trebuie sa fie de cel putin 50 de grade la stanga si la dreapta si de 20 de grade ascendent si descendent. Nu trebuie sa existe deficiente pe o raza de 20 de grade fata de axul central.
Atunci cand se detecteaza sau se declara o afectiune oculara evolutiva, se pot emite sau reinnoi permise de conducere, cu conditia ca solicitantul sa efectueze unele examene periodice in cadrul unei unitati de asistenta medicala autorizate.

1.4.2. Persoanele care solicita un permis de conducere sau reinnoirea acestui permis si care au pierdut in totalitate vederea la un ochi ori care utilizeaza doar un ochi (de exemplu in cazul diplopiei) trebuie sa aiba o acuitate vizuala de cel putin 0,5 cu lentile de corectie, daca este necesar. Unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa certifice existenta suficient de indelungata a starii respective de vedere monoculara pentru a permite adaptarea si ca la ochiul respectiv sunt intrunite cerintele stabilite la pct. 1.4.1.

1.4.3. Dupa aparitia recenta a diplopiei sau dupa pierderea vederii la un ochi, trebuie sa existe o perioada de adaptare de minimum 6 luni, pe durata careia se interzice conducerea autovehiculelor. Dupa aceasta perioada, conducerea autovehiculului este permisa numai in urma unui aviz favorabil din partea specialistilor oftalmologi si a expertilor auto.

1.5. Grupa 2

1.5.1. Persoanele care solicita eliberarea permisului de conducere sau reinnoirea acestui permis trebuie sa aiba acuitatea vizuala, cu lentile de corectie, daca este necesar, de cel putin 0,8 la ochiul cel mai bun si de cel putin 0,1 la celalalt ochi. Daca se utilizeaza lentile de corectie pentru a obtine valori de 0,8 si 0,1, acuitatea respectiva (0,8 si 0,1) trebuie sa se obtina fie prin corectie cu ajutorul ochelarilor de maximum plus 8 dioptrii, fie cu ajutorul lentilelor de contact. Corectia trebuie sa fie bine tolerata.

1.5.2. In plus, campul vizual orizontal trebuie sa fie de cel putin 160 de grade la ambii ochi, extensia trebuie sa fie de cel putin 70 de grade la stanga si la dreapta si de 30 de grade ascendent si descendent. Nu trebuie sa existe deficiente pe o raza de 30 de grade fata de axul central.

1.5.3. Nu se emit si nu se reinnoiesc permise de conducere pentru solicitantii sau conducatorii auto care prezinta probleme in ceea ce priveste sensibilitatea la contraste sau care sufera de diplopie.

1.5.4. Dupa o pierdere importanta a vederii la un ochi, trebuie sa existe o perioada suficienta de adaptare de minimum 6 luni, pe durata careia se interzice conducerea autovehiculelor. Dupa aceasta perioada, conducerea se permite doar in urma unui aviz favorabil din partea specialistilor oftalmologi si a expertilor auto.

 

2. Auzul
Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reinnoite pentru candidatii sau conducatorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unitati de asistenta medicala autorizate. Se acorda o atentie deosebita examinarii medicale, tinandu-se seama de posibilitatile de compensare.

 

3. Handicapul locomotor

3.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite pentru candidatii ori conducatorii auto care prezinta afectiuni sau anormalitati ale aparatului locomotor care fac periculoasa conducerea unui autovehicul.

3.2. Grupa 1

3.2.1. Eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere candidatilor ori conducatorilor auto cu handicap fizic este posibila, cu anumite restrictii, numai cu avizul unei unitati de asistenta medicala autorizate, acordat in urma evaluarii medicale a afectiunii sau anomaliei respective si, in cazul in care este necesar, a efectuarii unui test practic. De asemenea, avizul acordat trebuie sa precizeze ce tip de modificare este necesara la vehicul si daca respectivul conducator auto trebuie sa poarte un dispozitiv ortopedic, in masura in care proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului demonstreaza ca, utilizand un astfel de dispozitiv, conducerea vehiculului nu ar fi periculoasa.

3.2.2. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite pentru orice solicitant care prezinta o afectiune progresiva, cu conditia ca persoana cu handicap locomotor sa fie examinata cu regularitate pentru verificarea capacitatii de conducere a autovehiculului in deplina siguranta.
In cazul stationarii in evolutie a handicapului locomotor, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite fara efectuarea examinarilor medicale periodice.

3.3. Grupa 2
Unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

 

4. Afectiuni cardiovasculare

4.1. Orice afectiune care poate expune candidatul pentru obtinerea primului permis de conducere sau conducatorul auto care solicita reinnoirea acestuia la deteriorarea brusca a functionarii sistemului cardiovascular de natura a provoca alterarea rapida a functiilor cerebrale constituie un pericol pentru siguranta rutiera si este incompatibila cu calitatea de conducator de autovehicule.

4.2. Grupa 1

4.2.1. Pentru candidatii sau conducatorii auto prevazuti in grupa 1, permisele de conducere nu se elibereaza si nu se reinnoiesc in situatiile in care aceste persoane prezinta tulburari grave ale ritmului cardiac.

4.2.2. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor care poarta stimulator cardiac numai cu avizul medical autorizat si cu conditia efectuarii unor verificari medicale periodice.

4.2.3. Eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere auto pentru candidatii ori conducatorii auto care sufera de tensiune arteriala anormala este conditionata de rezultatele altor examinari medicale, de eventuale complicatii aferente si de pericolul potential al acestora pentru siguranta rutiera.

4.2.4. Permisele de conducere nu pot fi eliberate sau reinnoite, in general, persoanelor care prezinta angina pectorala de repaus sau la emotie. Eliberarea sau reinnoirea permiselor de conducere oricarui candidat ori conducator auto care prezinta in antecedentele personale patologice un infarct miocardic se face numai cu avizul medical autorizat si, in cazul in care este necesar, numai cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

4.3. Grupa 2

Unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

 

5. Diabetul zaharat

5.1. In sensul prezentelor norme minime, prin hipoglicemie acuta se intelege situatia in care este necesar ajutorul unei alte persoane, iar prin hipoglicemie cronica se intelege al doilea episod de hipoglicemie acuta in decursul a 12 luni.

5.2. Grupa 1

5.2.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor de autovehicule cu diabet zaharat. In cazul in care acestia urmeaza un tratament medicamentos, eliberarea sau reinnoirea permiselor se face numai pe baza unui aviz medical autorizat si, dupa caz, pe baza unor controale medicale periodice. Intervalul dintre examinari nu trebuie sa depaseasca 5 ani.

5.2.2. Nu se emit si nu se reinnoiesc permise de conducere pentru solicitantii sau conducatorii auto cu episoade repetate de hipoglicemie acuta si/sau care nu sunt deplin constienti de implicatiile acesteia. Un conducator auto care sufera de diabet trebuie sa demonstreze ca intelege riscurile hipoglicemiei si ca este capabil sa tina sub control aceste episoade.

5.3. Grupa 2

5.3.1. Conducatorilor auto care sufera de diabet zaharat li se pot emite sau reinnoi permisele de conducere. In cazul in care acestia urmeaza un tratament medicamentos cu risc de inducere a hipoglicemiei (insulina si unele antidiabetice orale), se aplica urmatoarele criterii:
a) in ultimele 12 luni nu s-a inregistrat niciun episod de hipoglicemie acuta;
b) conducatorul auto este deplin constient de implicatiile hipoglicemiei;
c) conducatorul auto demonstreaza ca poate tine sub control aceste episoade prin monitorizarea periodica a nivelului de glucoza din sange, cel putin de doua ori pe zi si atunci cand intentioneaza sa conduca;
d) soferul demonstreaza ca intelege riscurile hipoglicemiei;
e) nu exista alte complicatii ale diabetului care ar putea afecta capacitatea de a conduce autovehicule.
In plus, in aceste cazuri, permisele se emit numai pe baza unui aviz al unei unitati de asistenta medicala autorizata si a examinarilor medicale periodice care trebuie sa aiba loc la intervale care sa nu depaseasca 3 ani.

5.3.2. Un episod de hipoglicemie acuta in timpul orelor de activitate, chiar daca nu este in legatura cu conducerea, trebuie raportat si determina o reevaluare a capacitatii de a conduce autovehicule.

 

6. Afectiuni neurologice

6.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta afectiuni neurologice grave, in afara cazurilor in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat.

6.2. In consecinta, tulburarile neurologice asociate afectiunilor sau interventiilor chirurgicale care afecteaza sistemul nervos central ori periferic, care conduc la deficiente senzoriale sau motorii si afecteaza echilibrul si coordonarea trebuie sa fie luate in considerare in legatura cu efectele lor functionale si riscurile evolutive. In astfel de cazuri, eliberarea sau reinnoirea permisului de conducere este conditionata de evaluarea periodica, in cazul riscului de agravare.

 

6.3. Epilepsia

6.3.1. Crizele de epilepsie sau alte tulburari subite ale starii de constienta constituie un pericol real si grav pentru siguranta rutiera daca apar la o persoana in timp ce conduce un autovehicul.

6.3.2. Epilepsia este definita ca atare daca au avut loc doua sau mai multe crize de epilepsie la un interval mai mic de 5 ani. O criza de epilepsie provocata este definita ca o criza care are un factor provocator recognoscibil care poate fi evitat.

6.3.3. O persoana care a avut o criza initiala sau izolata ori si-a pierdut constienta trebuie sfatuita sa nu conduca autovehicule. Este necesara intocmirea unui raport de specialitate in care sa se precizeze perioada in care este interzisa conducerea unui autovehicul si monitorizarea ulterioara necesara.

6.3.4. Este foarte important sa se identifice sindromul epileptic specific si tipul de criza pentru efectuarea unei evaluari corespunzatoare a capacitatii de a conduce autovehicule (inclusiv riscul producerii unor noi crize) si sa se prescrie terapia corespunzatoare. Acestea se efectueaza de un neurolog.

6.3.5. Grupa 1

6.3.5.1. Conducatorilor auto cu epilepsie din aceasta grupa trebuie sa li se monitorizeze capacitatea de a conduce pana cand trec cel putin 5 ani fara nicio criza.
Daca persoana sufera de epilepsie, criteriile pentru acordarea/reinnoirea neconditionata a permisului nu sunt intrunite. Autoritatea responsabila de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificata in acest sens.

6.3.5.2. Crize de epilepsie provocate: solicitantul care a avut o criza de epilepsie favorizata de un factor provocator recognoscibil care este improbabil sa apara in timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, in functie de avizul neurologic; evaluarea trebuie sa se faca, dupa caz, in conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, in cazul alcoolului sau altor comorbiditati).

6.3.5.3. Prima criza (neprovocata) sau o criza singulara neprovocata: solicitantul care a avut o prima criza de epilepsie neprovocata poate fi declarat apt pentru condus dupa o perioada de 6 luni in care nu au mai avut loc crize si daca s-a efectuat o evaluare medicala corespunzatoare. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade.

6.3.5.4. Pierderea constientei: Pierderea constientei trebuie evaluata in functie de riscul de recurenta in timpul conducerii.

6.3.5.5. Epilepsie: Conducatorii auto sau solicitantii pot fi declarati apti pentru condus dupa trecerea unui an in care nu au mai avut loc crize.

6.3.5.6. Crize exclusiv in timpul somnului: Solicitantul sau conducatorul auto care nu a avut crize decat in timpul somnului poate fi declarat apt pentru a conduce daca acest tipar a fost observat pe o perioada care nu trebuie sa fie mai mica decat perioada fara crize necesara in cazul epilepsiei. Daca apar atacuri sau crize in timpul perioadei de veghe, este necesara o perioada suplimentara de un an fara crize inainte de acordarea sau reinnoirea permisului, in conditiile prevazute la pct. 6.3.5.5.

6.3.5.7. Crize care nu influenteaza starea de constienta sau capacitatea de reactie: Solicitantul sau conducatorul auto care nu a avut alte crize decat cele in privinta carora s-a demonstrat ca nu afecteaza nici starea de constienta si nici capacitatea de reactie poate fi declarat apt pentru a conduce daca acest tipar a fost observat pe o perioada care nu trebuie sa fie mai mica decat perioada fara crize necesara in cazul epilepsiei. Daca apar orice fel de alte atacuri sau crize, este necesara o perioada suplimentara de un an fara crize inainte de acordarea ori reinnoirea permisului, in conditiile prevazute la pct. 6.3.5.5.

6.3.5.8. Crize provocate de schimbarea sau eliminarea terapiei medicamentoase antiepileptice la recomandarea unui medic: Pacientul poate fi sfatuit sa nu conduca timp de 6 luni de la incetarea tratamentului. Crizele care apar in timpul schimbarii sau eliminarii tratamentului medicamentos prescris de medic duc la interzicerea conducerii pentru 3 luni daca se reia tratamentul anterior.

6.3.5.9. Dupa interventia chirurgicala in scop curativ se aplica dispozitiile prevazute la pct. 6.3.5.5.

6.3.6. Grupa 2

6.3.6.1. Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor de autovehicule din aceasta grupa daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) solicitantul nu trebuie sa urmeze tratament medicamentos antiepileptic in perioada in care nu trebuie sa existe crize;
b) a fost realizata o monitorizare medicala corespunzatoare;
c) la examenele neurologice amanuntite nu trebuie sa se confirme o patologie cerebrala aferenta afectiunii si nu trebuie sa se inregistreze nicio activitate epileptiforma pe electroencefalograma (EEG);
d) dupa un episod acut, trebuie sa se faca o EEG si un examen neurologic corespunzator.

6.3.6.2. Crize de epilepsie provocate

6.3.6.2.1. Solicitantul care a avut o criza de epilepsie determinata de un factor recognoscibil care este improbabil sa apara in timpul conducerii poate fi declarat apt pentru a conduce, de la caz la caz, in functie de avizul neurologic. Dupa un episod acut trebuie sa se faca o EEG si un examen neurologic corespunzator.

6.3.6.2.2. O persoana care prezinta o leziune structurala intracerebrala si care prezinta un risc mare de aparitie a crizelor nu trebuie sa conduca autovehicule din grupa 2 pana cand riscul de epilepsie scade la cel mult 2% pe an. Examenul de specialitate trebuie efectuat, dupa caz, in conformitate cu celelalte prevederi ale prezentelor norme minime (de exemplu, in cazul consumului de alcool).

6.3.6.3. Prima criza (neprovocata) sau o criza singulara neprovocata

6.3.6.3.1. Solicitantul care a avut o prima criza de epilepsie neprovocata poate fi declarat apt pentru conducere dupa o perioada de 5 ani in care nu au mai avut loc crize si in care nu s-a administrat tratament medicamentos, daca s-a efectuat un examen neurologic corespunzator.

6.3.6.3.2. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade.

6.3.6.4. Pierderea constientei: Pierderea constientei trebuie evaluata in functie de riscul de recurenta in timpul conducerii. Riscul de recurenta trebuie sa fie de cel mult 2% pe an.

6.3.6.5. Epilepsie

6.3.6.5.1. Trebuie sa treaca o perioada de 10 ani fara crize si fara administrarea unui tratament medicamentos antiepileptic.

6.3.6.5.2. Autoritatile nationale pot permite conducatorilor auto cu prognostic bun recunoscut sa conduca inaintea incheierii acestei perioade. Aceasta se aplica si in cazul "epilepsiei juvenile".

6.3.6.5.3. Anumite afectiuni (de exemplu, malformatii arterio-venoase sau hemoragii intracerebrale) presupun o crestere a riscului de aparitie a crizelor, chiar in cazurile in care nu a avut loc nicio criza anterioara. Intr-o astfel de situatie trebuie efectuat un examen de catre un organ medical de specialitate; riscul de aparitie a unei crize trebuie sa fie de cel mult 2% pe an pentru acordarea sau reinnoirea permisului.

 

7. Tulburari mintale

7.1. Grupa 1

7.1.1. Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazurile candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta urmatoarele afectiuni:
a) tulburari mintale grave, congenitale sau dobandite ca urmare a unor afectiuni, traume ori interventii neurochirurgicale;
b) retard psihic sever;
c) probleme comportamentale grave datorite varstei sau tulburari grave ale capacitatii de judecata, comportament ori adaptabilitate.

7.1.2. Sunt exceptate situatiile in care solicitarile sunt insotite de avizul medical autorizat si, daca este necesar, de controale medicale periodice.

7.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

 

8. Alcoolul

8.1. Consumul de bauturi alcoolice constituie un pericol major pentru siguranta rutiera. Avandu-se in vedere importanta acestui aspect, se impune o mare vigilenta in plan medical.

8.2. Grupa 1

8.2.1. Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu se elibereaza sau nu se reinnoiesc in cazurile persoanelor care sunt dependente de alcool ori sunt incapabile sa se abtina de la consumul de alcool atunci cand conduc.

8.2.2. Dupa o perioada de abstinenta dovedita si numai cu conditia existentei unui aviz medical autorizat, precum si a unor controale medicale periodice, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au fost dependenti de alcool.

8.3. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

 

9. Droguri si medicamente

9.1. Abuz: Permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care sunt dependenti de substante psihotrope sau care nu sunt dependenti de astfel de substante, dar fac abuz de ele in mod regulat, oricare ar fi categoria de permis care se solicita.

9.2. Consumul regulat

9.2.1. Grupa 1

9.2.1.1. Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor dependente de substante psihotrope, sub orice forma, care pot limita capacitatea lor de a conduce in siguranta in cazul in care cantitatile absorbite sunt atat de mari incat au efecte negative asupra conducerii.

9.2.1.2. Dispozitia prevazuta la pct. 9.2.1.1 se aplica tuturor medicamentelor sau combinatiilor de medicamente care afecteaza capacitatea de a conduce.

9.2.2. Grupa 2

Pentru solicitantii din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

 

10. Afectiuni renale

10.1. Grupa 1

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava, numai pe baza unui aviz medical autorizat si cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

10.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite in cazul persoanelor cu insuficienta renala grava ireversibila, cu exceptia cazurilor exceptionale justificate in mod corespunzator printr-un aviz medical autorizat si numai cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

 

11. Dispozitii diverse

11.1. Grupa 1

Permisele de conducere pot fi eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care au suferit un transplant de organe sau au un implant artificial care afecteaza capacitatea lor de a conduce, numai pe baza unui aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

11.2. Grupa 2

Pentru candidatii si conducatorii auto din aceasta grupa, unitatea de asistenta medicala autorizata trebuie sa ia in considerare riscurile si pericolele suplimentare implicate de conducerea autovehiculelor prevazute in aceasta grupa.

12. Ca regula generala, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidatilor ori conducatorilor auto care prezinta afectiuni care nu sunt mentionate in prezentele norme minime, dar sunt susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate functionala care poate afecta siguranta rutiera, in afara situatiilor in care solicitarea se bazeaza pe un aviz medical autorizat si, daca este necesar, cu conditia efectuarii unor controale medicale periodice.

 

INTREBARI DUPA CITIREA TEXTULUI DE LEGE

Cine este Autoritatea responsabila de eliberarea permiselor de conducere trebuie notificata in acest sens ?

Nu este prevazuta expresia - cine pe cine anunta, modalitatea si cine are dreptul de a suspenda un permis de circulatie .

 asteptam sugestii si comentarii pertinente la adresa de email admin@amfms.ro

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro