Avand in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 1.101 din 7 aprilie 2015 al Directiei farmaceutice, dispozitive si clawback,
- art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Metodologia de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala, prevazuta in anexa nr 1.

Art. 2. - Se aproba formatul de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care nu sunt persoane juridice romane si care nu si-au declarat la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reprezentantii legali au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia, datele de identificare ale reprezentantului legal, respectiv documentul prin care acestia au imputernicit o persoana juridica romana pentru a duce la indeplinire obligatiile legale prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala, in format electronic si pe suport hartie, conform prevederilor prezentului ordin.

(2) Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care sunt persoane juridice romane si care nu si-au declarat la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate aceasta lista, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia, in format electronic si pe suport hartie conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care sunt persoane juridice romane, precum si reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care nu sunt persoane juridice romane au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia, Lista actualizata a medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala, in format electronic si pe suport hartie, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6. - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care sunt persoane juridice romane, precum si reprezentantii legali ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor care nu sunt persoane juridice romane vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea

Bucuresti, 10 aprilie 2015.
Nr. 212.