Norme Coca 2023 - 2024

Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 685, din 19 septembrie 2014.

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. D.G. 1.505 din 8 septembrie 2014;
- art. 2 alin. (2) si titlul IX2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 211 alin. (1), (2) si (3), art. 212 alin. (1), art. 213, 215, art. 256 alin. (2), art. 257, 258, 259, 260, art. 261 alin. (1) si (5), art. 315 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 18 pct. 9 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2014, in temeiul:
- dispozitiilor art. 211 alin. (5) si art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:
 
Art. 1. - Se aproba Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
 
Art. 2. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
 
Art. 3. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
 
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Vasile Ciurchea
Bucuresti, 8 septembrie 2014.
Nr. 581.

 

Anexele sunt disponibile in fisierele atasate.

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro