Norme Coca 2023 - 2024

Ordinul nr. 504/556/2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 02.06.2014.

Nr. 504/556
Ministerul Transporturilor
Ministerul Sănătăţii

În temeiul prevederilor art. 14 lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:

Art. I. -
La articolul 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 decembrie 2013, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"
(4) Avizele medicale şi psihologice eliberate până la data publicării prezentelor norme metodologice pentru controlul periodic al personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor îşi menţin valabilitatea pentru care au fost emise."

Art. II. -
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Poate fi descărcat pentru consultare dând click pe linkul de mai jos:

icon Ordin 504/556 din 2013 - completare Norme metodologice aplicare ordin 1260/1390/2013 (52.86 kB)

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro