Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 12 iunie, examen pentru obtinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii cu o vechime de minim 5 ani ca specialisti in specialitatea pentru care doresc sa obtina gradul profesional, efectuata pana la data de 31 ianuarie 2015. Inscrierile se fac pana pe 19 mai, inclusiv.

Examenul se va desfasura in centrele universitare medicale care pot asigura conditiile de organizare si desfasurare a tuturor probelor prevazute in tematicile specialitatilor solicitate, precum si componenta comisiilor de examinare pentru specialitatile respective .

Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru examen la directiile de sanatate publica din centrele universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu Mures, Arad, Brasov si Galati, respectiv la directiile medicale ale ministerelor cu retea sanitara proprie.

Cadrele didactice si de cercetare stiintifica medicala vor depune dosarele de examen in aceeasi perioada, la sediul Ministerului Sanatatii din str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti. Directiile de sanatate publica, respectiv directiile ministerelor cu retea sanitara proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidatii inscrisi, pana la data de 21 mai, ora 12:00.

Tabelele originale ale candidatilor inscrisi pe specialitati, insotite de adresa cu semnaturi, vor fi transmise prin serviciu postal Ministerului Sanatatii, str. George Vraca nr. 9 sector 1, Bucuresti, pana la data de 23 mai.

Arondarea candidatilor pe specialitati si centre universitare va fi afisata la data de 28 mai, pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare-concursuri si examene.
 Listele nominale ale candidatilor admisi, presedintii comisiilor, data, locul si ora de prezentare la examen se vor afisa la data de 10 iunie 2014 pe acelasi site.

Dosarul de inscriere va cuprinde:

• cererea de inscriere care va contine datele personale de identificare, specialitatea, centrul universitar pentru care se opteaza si un numar de telefon de contact;
• copia xerox a diplomei de licenta, medic, medic dentist sau farmacist;
• copia xerox a certificatului (adeverința) de medic/medic dentist/farmacist specialist;
• adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat medicul, medicul dentist, respectiv farmacistul, din care sa reiasa specialitatea in care acesta este confirmat si data de la care este incadrat ca specialist; numarul Ordinului MS de confirmare in specialitate, precum si vechimea ca specialist la data eliberarii adeverintei;
• medicii si medicii dentisti care isi desfasoara activitatea in cabinete medicale individuale vor prezenta:
- declaratia notariala pe propria raspundere și adeverința eliberata de unitatea sanitara respectiva din care sa rezulte vechimea ca specialist pana la data de 31 ianuarie 2015, precum și cuantumul normei;
-copia certificatului de inregistrare al cabinetului respectiv;
-copia certificatului (adeverinței) de medic/medic dentist specialist ;
• farmacistii care lucreaza in farmacii cu circuit deschis vor prezenta, dupa caz:
- adeverinta eliberata de societatea comerciala farmaceutica, sau declaratia notariala pe propria raspundere și adeverința eliberata de unitatea sanitara respectiva din care sa rezulte vechimea ca specialist pana la data de 31 ianuarie 2015, precum și cuantumul normei;
-copia certificatului (adeverinței) de farmacist specialist;
• cadrele didactice incadrate la catedre fara corespondent in nomenclatorul de specialitati, vor anexa pe langa adeverinta de angajat al institutiei de invatamant superior medical si adeverinta din care sa reiasa ca desfasoara activitate integrata/cumul de functii, ca medici specialisti de minim 5 ani in specialitatea in care vor sustine examenul de primar, pana la data de 31 ianuarie 2015;
• copie xerox act identitate CI/BI;
• copii xerox ale documentelor care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie /decizie divort.) daca este cazul;
• copia xerox a certificatului de membru al colegiului profesional, cu viza pentru anul in curs;
• Taxa de 550 lei, achitat pe numele candidatului prin ordin de plata sau mandat postal, in contul IBAN nr.RO85TREZ7005003XXX000092, CUI-4266456, DTMB ( Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti) beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str. Cristian Popisteanu Nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, cod: 010024.

Examenul va consta din una /doua/ trei probe clinice si proba practica conform tematicilor specialitatii respective.

Fiecare proba de examen in parte este eliminatorie daca nu se obtine minim nota 8,00.Media minima de promovare si confirmare in gradul profesional de medic/medic dentist/farmacist primar este 8,00. Candidatii care nu obtin aceasta medie vor fi declarati nepromovati.

Tematici de examen

Tematicile de examen au fost publicate in Viata Medicala numerele 2 – 7 din anul 2001, cu
exceptia specialitatilor:

1. anatomie patologica – publicata in Viata Medicala in anul 2011;
2. chirurgie OMF si chirurgie dento-alveolara -publicate in Viata Medicala nr.31/31.07.2009;
3. endocrinologie –publicata in Viata Medicala nr.5/30 ian.2009.
4. expertiza medicala a capacitatii de munca- publicata in Viata Medicala nr.30/24.07.2009;
5. -farmacie clinica si laborator farmaceutic, inclusiv completarea din anul 2010;
6. farmacologie clinica - aprobata in anul 2008 ;
7. medicina de familie - publicata in Viata Medicala din 4 aprilie 2000;
8. medicina de urgenta – publicata in Viata Medicala nr. 15/2001;
9. O.R.L. -tematica ramane valabila cea publicata in anul 1981.

Pentru specialitatea medicina legala nu se sustine proba scrisa. Tematicile sunt afisate pe site-ul www.ms.ro, la rubrica informare -concursuri si examene.

Sursa: PaginaMedicala.ro
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro