Sanador, MedLife, reţeaua privată de sănătate Regina Maria, reţeaua de clinici şi spitale Hipocrat, Gral Medical au avut, în această succesiune, cele mai mari contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru servicii spitaliceşti, în ultimii doi ani. Fondurile obţinute de la CASMB anul trecut au avut cel mai mare impact asupra afacerilor Sanador, Hipocrat şi spitalului Monza, reiese din informaţiile pe care ni le-au comunicat CNAS şi CASMB şi pe care le-am analizat.

 

Spitalul Sanador, MedLife şi reţeaua privată de sănătate Regina Maria au obţinut cele mai mari contracte pentru servicii spitaliceşti, din fondurile CASMB, potrivit informaţiilor pe care ni le-au comunicat CNAS şi CASMB.

Sumele contractate anul trecut de furnizorii privaţi cu CASMB au contat cel mai mult în afacerile rulate de Sanador, reţeaua Hipocrat şi spitalul Monza, reiese din datele analizate.

Sanador, deţinut de Doris Andronescu, conduce detaşat clasamentul furnizorilor privaţi de servicii medicale care au negociat cele mai mari contracte cu CASMB pentru servicii spitaliceşti, în anii 2014 şi 2015.

Contractele încheiate de Sanador cu CASMB pentru servicii spitaliceşti au contribuit cu 14,59% la afacerile nete rulate de furnizor în anul 2014. Sanador are şi cel mai mare spital din Capitală, cu o capacitate de 402 paturi şi toate specialităţile chirurgicale şi medicale.

Sanador este al patrulea jucător în 2014 din piaţa serviciilor private de sănătate din România.

Cifra de afaceri netă a Sanador a continuat tendinţa ascendentă, urcând cu peste 23% la 176,77 milioane de lei în 2014, de la 143,39 milioane de lei în 2013.
Sanador SRL a raportat profit net de peste 6,62 milioane lei în anul fiscal 2014, aproape dublu faţă de cel din 2013.

MedLife, controlat de familia Marcu, urmează în topul privaţilor din Sănătate care au contractat cele mai mari sume din fondurile CASMB pentru servicii spitaliceşti, în ultimii doi ani.

MedLife a avut contracte totale pentru servicii spitaliceşti de peste 9,72 milioane lei în 2014, prin MedLife SA, firma care generează cea mai parte a afacerilor furnizorului privat, şi prin spitalul de pediatrie.
Sumele contractate anul trecut de MedLife cu CASMB pentru servicii spitaliceşti contează în proporţie de 2,73% la afacerile nete cu care furnizorul a încheiat anul 2014.

MedLife rămâne liderul pieţei de servicii medicale private, cu afaceri nete de peste 355,56 milioane lei anul trecut.
MedLife a închis anul 2014 cu afaceri agregate de 80 de milioane de euro (peste 355,56 milioane lei la cursul mediu BNR din 2014), cu 12% mai mari decât în 2013, şi cu profit operaţional (EBITDA) de 13 milioane de euro, cu circa 24% mai mare decât în 2013, potrivit informaţiile comunicate de companie.

Reţeaua privată de sănătate Regina Maria, preluată în august de firma de private equity Mid Europa Partners, e al treilea jucător din piaţă, după valoarea contractelor încheiate în ultimii doi ani cu CASMB pentru servicii spitaliceşti.

Centrul Medical Unirea SRL şi Spitalul Euroclinic, firmele prin care reţeaua privată de sănătate Regina Maria a contractat cu Casa Bucureşti fonduri pentru servicii spitaliceşti, au rulat anul trecut afaceri nete cumulate de peste 229,59 milioane lei, cu 31,11% mai mari decât în 2013. Fondurile contractate de furnizor prin cele două firme antemenţionate au contribuit cu 2,92% la afacerile nete rulate de Centrul Medical Unirea SRL şi Spitalul Euroclinic în 2014. Cele două firme au intrat pe profit anul trecut, în care au raportat profit cumulat de 8,44 milioane lei în 2014.

Clinicile şi spitalele Hipocrat, pe poziţia a patra în clasamentul furnizorilor bucureşteni care au avut în ultimii doi ani cele mai mari contracte cu Casa pentru servicii spitaliceşti.

Clinica Medicală Hipocrat 2000 SRL care operează clinicile şi spitalele Hipocrat a încheiat anul trecut cu afaceri nete de 26,63 milioane lei, cu 32,47% mai mari decât în 2013. Fondurile primite de furnizor de la CASMB pentru servicii spitaliceşti au contribuit cu 13,21% la business-ul rulat anul trecut de firma care operează unităţile de sub cupola Hipocrat.
Profitul firmei a urcat cu 53,71% în 2014, până la 8,78 milioane lei.

Gral Medical SRL, al cincilea jucător din piaţă, funcţie de valoarea contractelor încheiate cu CASMB pentru servicii spitaliceşti în ultimii doi ani.

Contractele încheiate de Gral Medical SRL cu CASMB pentru servicii spitaliceşti contribuie cu 3,83% la cifra de afaceri netă cu care furnizorul a încheiat anul 2014.
Cifra de afaceri netă a Gral Medical SRL a urcat cu peste 21% în 2014, la 85,60 milioane de lei, de la 70,52 milioane de lei în 2013.

Gral Medical SRL a avut profit net de peste patru ori mai mare în 2014 decât în 2013. Concret, firma a raportat la Finanţe profit net de peste 3,72 milioane de lei în 2014, faţă de 711.895 lei în 2013.
Vă amintim că această creştere semnificativă vine după ce în 2013 profitul net al companiei a coborât cu 38% faţă de 2012, la 711.895 lei, de la 1,15 milioane de lei în anul fiscal 2012.

Spitalul Monza, al doilea cel mai mare din ţară în 2014, după afacerile nete raportate, şi al şaselea jucător din piaţa bucureşteană după valoarea fondurilor obţinute de la CASMB în ultimii doi ani.

Centrul Medical Policlinico Di Monza SRL care operează spitalul Monza din Capitală ocupă poziţia a doua în clasamentul firmelor care operează unităţile private cu profil spitalicesc din România cu cele mai mari afaceri în anul 2014.

Spitalul Monza are 140 de paturi şi reuneşte următoarele centre specializate: Cardiac Center, Cardiopediatric Center, Brain Institute, Cardiostructural Clinic.

Spitalul Monza a contractat cu CASMB fonduri de 2,99 milioane lei în 2014, pentru servicii spitaliceşti.
Afacerile nete raportate anul trecut de spitalul Monza au crescut de peste trei ori faţă de cele din 2013 şi au depăşit 42,31 milioane lei, potrivit informaţiilor raportate la Finanţe de firma care-l operează, pe care le-am analizat.
Fondurile de la CASMB au contat în proporţie de 7,06% la afacerile spitalului Monza în 2014.
Centrul Medical Policlinico Di Monza SRL continuă pe pierderi, dar în scădere faţă de cele raportate în 2013. Concret, firma închide anul 2014 cu pierderi nete de 19,97 milioane lei.
Singurul asociat al firmei care operează spitalul Monza este firma Policlinico Di Monza - Casa Di Cura Privata S.P.A. din Milano, potrivit informaţiilor pe care ni le-au comunicat oficialii ONRC.

Ponderas, singurul spital din România specializat în chirurgie metabolică de avangardă, e al şaptelea jucător din piaţă după valoarea contractelor încheiate cu CASMB anul trecut, pentru servicii spitaliceşti.

Ponderas este singurul spital din România specializat în chirurgie metabolică de avangardă şi singurul centru de excelenţă în chirurgia metabolică şi bariatrică din Estul Europei, cu dublă acreditare – europeană şi americană.
Spitalul Ponderas a încheiat anul 2014 cu afaceri nete de 46,45 milioane lei, cu 49,68% mai mari decât în 2013.
Sumele contractate de spitalul Ponderas anul trecut cu CASMB pentru servicii spitaliceşti au contat în proporţie de 6,04% la afacerile rulate în 2014.

Profitul spitalului Ponderas s-a cvintuplat (a urcat de aproape cinci ori) în anul 2014 şi a depăşit 2,04 milioane lei.
Asociaţii firmei Delta Health Care SRL sunt: medicul chirurg Cătălin Copăescu, cu o cotă de participare de 84.1489%, Ana Maria Pascu cu 1.0013%, Alina-Daniela Ambrozie, Daniela Godoroja şi Mihai Vasile Godoroja, fiecare dintre ei cu o cotă de 4.9499%, au comunicat pentru ECONOMICA.NET oficialii ONRC.

Pacienţii asiguraţi la Sănătate (cu sau fără plata CASS) beneficiază de servicii medicale spitaliceşti decontate de CAS (adică la care au dreptul datorită calităţii lor de asigurat, şi pe care implicit nu le plătesc), în spitale publice sau private, în limita fondurilor obţinute de spitale de la CAS în urma negocierilor cu instituţia.

CAS decide valoarea contractelor încheiate cu spitalele pentru furnizarea de servicii spitaliceşti funcţie de o serie indicatori cantitativi şi calitativi, specificaţi în Ordinul MS şi preşedintelui CNAS pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 referitoare la aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului cadru care reglementează condiţiile acordării de asistenţă medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Iată, nuanţat, care sunt aceştia:

Indicatorii cantitativi funcţie de care CAS a decis în 2015 încheirea şi valoarea contractelor de frunizare servicii spitaliceşti cu spitalele sunt:

- numărul personalului medical de specialitate existent în fiecare spital;
- numărul de paturi din fiecare unitate; numărul de paturi contractabile din fiecare spital care este stabilit de CAS şi DSP-uri luând în calcul necesarul de servicii medicale pe specialitaţi, inclusiv pentru serviciile medicale acordate asiguratilor din alte judeţe, specialiţatile deficitare şi condiţiile specifice existente la nivel local.
-indicele mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional, luat în calcul la stabilirea capacităţii spitalului funcţie de numărul de paturi contractabile este: pentru secţii/compartimente de acuţi de 290 zile, iar pentru secţii/compartimente de cronici şi îngrijiri paliative de 320 zile.
- numărul de zile de spitalizare, total şi pe secţii, stabilit pe baza indicelui mediu de utilizare a paturilor la nivel naţional pe tipuri de secţii/compartimente;
- durata de spitalizare/durata de spitalizare efectiv realizată/durată medie de spitalizare la nivel naţional în secţiile pentru afecţiuni acute, după caz;
- număr de cazuri externate pentru spitalizare continuă, calculat la capacitatea spitalului funcţie de numărul de paturi contractabile;
- indicele de complexitate a cazurilor din fiecare spital;
- numărul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi şi numărul de cazuri rezolvate acordate în regim de spitalizare de zi;
- tariful pe caz rezolvat (DRG);
- tariful mediu pe caz rezolvat (non DRG);
- tariful pe serviciu medical, respectiv tarif pe caz rezolvat pentru spitalizare de zi.
- tariful pe zi de spitalizare pentru secţii compartimente de cronici.

Indicatorii calitativi funcţie de care CAS a decis încheirea şi valoarea contractelor de frunizare servicii spitaliceşti cu spitalele sunt:

- gradul de complexitate a serviciilor medicale spitaliceşti acordate funcţie de morbiditatea spitalizată, de dotarea spitalului cu aparatură şi de încadrarea cu personalul de specialitate;
- numărul de infecţii nosocomiale (intraspitaliceşti) din fiecare spital, raportate la numărul total de externări, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management;
- gradul de operabilitate înregistrat pe secţiile/compartimentele de specialitate chirurgicală din fiecare spital, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management;
- mortalitatea raportată la numărul total de externări din fiecare spital, conform indicatorilor asumaţi prin contractul de management;
- numărul de cazuri de urgenţă medico/chirurgicală prezentate în structurile de urgenţă (camere de gardă) din fiecare spital, dintre care se ia în calcul şi numărul cazurilor internate;
- gradul de realizare a indicatorilor de management contractaţi de spital pentru anul 2014 sau pentru perioada corespunzătoare, după caz.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro