Medicii de familie vor consulta şi persoanele sănătoase, pentru a evalua riscul de cancer şi boli cardiovasculare şi metabolice, precum şi sănătatea mintală şi cea a reproducerii, potrivit unui proiect privind Normele metodologice pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru.

Proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 2014 a Hotărârii de Guvern nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 a fost emis de Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ar urma să intre în vigoare la 1 iunie 2014.

În acest document, un capitol aparte este dedicat serviciilor preventive pentru adulţii asimptomatici.

"Consultaţia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea şi intervenţia asupra riscurilor modificabile asociate afecţiunilor cu pondere importanta asupra poverii îmbolnăvirilor: boli cardiovasculare şi metabolice, cancer, sănătatea mintală, sănătatea reproducerii. Evaluarea complexă a riscului individual în funcţie de vârsta/sex se realizează prin consultaţie şi investigaţii specifice consemnate în riscogramă, adulţilor cu vârsta între între 18 şi 39 ani", se arată în proiect.

Riscograma va cuprinde: evaluarea stilului de viaţă, calcularea riscului cardiovascular (RCV) şi a celui oncologic, dar şi cel privind sănătatea mintală, aici fiind luat în calcul consumul de alcool, riscul de depresie. De asemenea, va fi evaluat riscul legat de sănătatea reproducerii.

Pentru evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii (stilul de viaţă), medicul va consemna statusul curent al unei persoane privind fumatul (număr de pachete de ţigări/an), consumul problematic de alcool (chestionar standardizat), activitatea fizică şi dieta.

Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) constă în utilizarea unor diagrame Score (European HeartScore). Odată încadraţi într-o categorie de risc cardiovascular, pacienţii vor fi incluşi într-un program ce ar urma să le schimbe stilul de viaţă, individualizat în funcţie de mărimea riscului stabilit. Totodată, ei vor fi incluşi în sistemul de monitorizare activă a pacienţilor cu risc cardiovascular înalt.

În riscogramă vor fi consemnate valoarea tensiunii arteriale, istoricul familial de deces prematur prin boală cardiovasculară sau boli familiale ale metabolismului lipidic, colesterolul total şi glicemia, pentru persoane care prezintă tensiunea arterială.

"Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu boala cardiovasculară deja cunoscută, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boală cronică renală sau nivele deja cunoscute foarte înalte ale factorilor individuali de risc (HTA, displipidemie). Aceste persoane au deja un risc crescut de boală cardiovasculară şi necesită managementul integrat al tuturor factorilor de risc în cadrul consultaţiilor de monitorizare activă adresate bolilor cronice prioritare", se mai arată în proiect.

Pentru evaluarea riscului oncologic, medicii vor consemna antecedentele personale al persoanei respective, dar şi cele ale rudelor de gradul I prin filiaţie directă, expunerea profesională particulară - azbest, aniline (substanţe chimice folosite în industrie) etc. - şi stilul de viaţă. În cazul în care vor fi sesizare riscuri, persoanele în cauză vor fi incluse în programul de monitorizate de specialitate (risc înalt de cancer mamar, colorectal, ovarian etc).

La evaluarea riscurilor legate de sănătatea mintală, vor fi analizate antecedente personale şi de adicţie la rudele de gradul I prin filiaţie directă, precum şi comportamentul privind consumul de alcool. Astfel, persoanele evaluate vor trebui să completeze un chestionar standardizat cu trei întrebări, pentru depistarea eventualului "consum problematic de alcool". Chestionarul cuprinde următoarele întrebări: Cât de des consumaţi o băutură conţinând alcool? Câte băuturi standard consumaţi într-o zi obişnuită, atunci când beţi? Cât de des beţi şase sau mai multe băuturi alcoolice standard la o singură ocazie?

Medicii de familie vor avea şi obligaţia de a identifica persoanele cu risc înalt de depresie, utilizând un alt chestionar standardizat, cu două întrebări: V-aţi pierdut interesul sau plăcerea pentru activităţile obişnuite în ultima lună ? V-aţi simţit trist, demoralizat sau neajutorat în ultima lună? Răspunsul afirmativ la ambele întrebări indică un risc înalt de depresie şi impune trimiterea la consultaţii de specialitate de psihiatrie.

În ceea ce priveşte riscurile legate de sănătatea reproducerii, obiectivele principale sunt planificarea sarcinilor dorite la femeile de vârstă fertilă (18 - 39 de ani), evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vârstă fertilă şi prevenirea bolilor cu transmitere sexuală la populaţia cu risc înalt.

Executivul a aprobat în 13 mai, prin hotărâre de guvern, pachetele de servicii medicale, de bază şi minimal, şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2014-2015.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro