Norme Coca 2023 - 2024

Persoanele care refuză cardul național de sănătate, din motive religioase sau de conștiință, vor face dovada calității de asigurat pe baza unei adeverințe cu o valabilitate de trei luni, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe pagina de web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„Persoanele care refuză în mod express, din motive religioase sau de conștiință primirea cardului național de sănătate prin depunerea unei declarații de proprie răspundere în acest sens la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență, însoțită de cardul național în situația în care acesta a fost distribuit, fac dovada calității de asigurat pe baza adeverinței de asigurat, având o valabilitate de trei luni, eliberată la solicitarea asiguratului de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență. Casele de asigurări de sănătate asigură păstrarea și arhivarea cardurilor naționale refuzate până la expirarea perioadei de arhivare stabilită în condițiile legii, putând elibera cardurile naționale aflate în perioadă de valabilitate la solicitarea scrisă a asiguraților care au refuzat inițial dovedirea calității de asigurat pe baza acestora”, se precizează în proiectul Guvernului.
Începând cu data de 1 februarie 2015, cardul național se utilizează de către asigurații și furnizorii de servicii medicale, medicamente, și după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condițiile actelor normative în vigoare. Totodată, până la data de 31 martie 2015, pentru dovedirea calității de asigurat pot fi utilizate și documentele prevăzute d elegislația în vigoare.
În ceea ce privește cardurile de sănătate nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale caselor de asigurări de sănătate, acestea vor fi distribuite asiguraților prin prezentarea lor la sediul casei de asigurări de sănătate de care apaține. În situația în care aceste carduri nu au ajuns în posesia titularilor prin servicii poștale sau prin casele de asigurări de sănătate, medicii de familie sunt cei care le vor distribui fiecărui pacient înscris pe lista de capitație. Medicii de familie au la dispoziție 12 luni pentru a distribui cardurile de sănătate. După această perioadă cardurile nedistribuite se reîntorc la casele de asigurări de sănătate, urmând a fi arhivate.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro