Norme Coca 2023 - 2024

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă pachetele de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale acordate pentru perioada 2014 – 2015 prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

..............

 Descarcă documente ataşate articolului.
proiect Contract Cadru 2014-2015
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro