pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014  a Hotărârii de Guvern nr………. /2014 pentru aprobarea  pachetelor de servicii medicale şi  a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

descarcaPROIECT_norme31.03.2014

Notă:  Propunerile şi observaţiile la proiectul de act normativ se pot trimite pe adresa de email: contract_metod@casan.ro iar persoana de contact este Valentina Diaconu, iar termenul limită este a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ

 

Programul întâlnirilor pentru discutarea cu organizaţiile prevăzute de Legea 95/2006

Vineri 11.04.2014

 1. Dispozitive medicale în ambulatoriu
1000 - 1100
 1. Medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
1100 - 1200
 1. Unități specializate private –  consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat
1200 - 1300
 1. Îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu
1300 - 1400

Luni 14.04.2014

 1. 5.      Spitale
1000 – 1130
 1. Recuperare în unități sanitare cu paturi (sanatorii, preventorii)
1130 – 1300
 1. Asistența medicală dentară
1300 – 1430
 1. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile paraclinice
1430 – 1600
 1. Asistența medicală ambulatorie pentru specialitatea reabilitare a sănătății
1600  - 1730

Marţi 15.04.2014

10.  Asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice 1000 - 1200
11.  Asistența medicală primară 1230 – 1430
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro