cugetare 2

Conform prevederilor art. 217 alin. (2), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, „Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaboreaza de CNAS în urma negocierii cu Colegiul Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiul Medicilor Dentisti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiul Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România, denumit în continuare OAMMR, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, denumit în continuare OBBC, precum si cu organizatiile patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii si se aprobaprin hotarâre a Guvernului, pâna la data de 31 decembrie a anului în curs pentru urmatorii 2 ani.“

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 – 2014, este aprobat prin  H.G. nr. 117/2013.

- Conform prevederilor art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: „Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea C.M.R.; CFR; CMDR; OAMMR; OBBC; precum si a organizatiilor patronale, sindicale si profesionale reprezentative din domeniul medical, pâna la data de 15 noiembrie a anului în curs, pentru anul urmator, care se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui C.N.A.S.

Nota: persoana de contact: d-na Valentina Diaconu si adresa de e-mail la care se pot transmite observatii si propuneri : contract_metod@casan.ro.

           Termenul limita pâna la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro