Norme Coca 2023 - 2024
 Legea 677/2001(pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date),cap.III
CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ din 30 martie 2012
 
al Colegiului Medicilor din România
 
EMITENT: COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 7 mai 2012
 
 
 
CAP. III
 
Secretul profesional şi accesul la datele referitoare la starea de
 
sănătate
 
ART. 17
 
Secretul profesional
 
Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu
 
dreptul legal al fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din
 
punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătatea sa.
 
ART. 18
 
Întinderea obligaţiei de păstrare a secretului profesional
 
(1) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este
 
opozabilă inclusiv faţă de membrii familiei persoanei respective.
 
(2) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă
 
şi după ce persoana respectivă a încetat să îi fie pacient sau a
 
decedat.
 
ART. 19
 
Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei
 
Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta
 
sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire la orice informaţie pe
 
care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.
 
ART. 20
 
Derogări de la regula păstrării secretului profesional
 
Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale
 
private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la sănătate
 
sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.
 
 
 
 
 
Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
 
Art. 21. -
 
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 
Art. 22. -
 
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit saudacă legea o cere în mod expres.
 
 
Ministerul Sănătăţii
 
Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 
ANEXĂ
 
NORME
de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 
Art. 10. -
 
(1) În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unităţile au obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.
 
 
 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 
Art. 218. -
 
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
 
m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 
Art. 873.
 
(1) Furnizorii de servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României au următoarele obligaţii:
 
g) să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie;
 
Art. 902.
 
Persoanele juridice şi persoanele fizice cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului titlu sunt obligate să asigure confidenţialitatea cu privire la informaţiile obţinute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro