--MODEL--

Reclamatie cu privire la modul de utilizare si intrebuintare a CARDULUI DE SANATATE cu COD PIN- utilizat din anul  2015

 

 

Subsemnatul(a) ............................................., cu domiciliul în localitatea .........................  sector/judeţul.................  str. ............. nr. ........., bl. ......... sc. ....... et. ....... ap. ....... posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........... nr. ....................., eliberat de ... la data de ........, în calitate de .................... al  ......................................., cu sediul în ............................ str. ..................................................................... nr. .........bl. .........sc. .......ap. ...... sector/judet ......... telefon ................, având CONTRACT cu CJAS  nr. ........ din .............,

 

Reclam:

 

In data .............   in timpul consultatiilor efectuate in cabinet am oservat urmatoarele erori generate de utilizarea cardului :

  Nr crt  Numar eroare- scrie cifra  Aparuta la ora Cat timp a durat pana a aparut eroarea-timp aproximativ Ce ati facuta ca sa remediati eroareaDescriere - am asteptat, am restartat softul, am sunat la CJAS, am cerut ajutorul informaticianului / ALTE Cardul s-a blocat DA/ NU

 

MODELUL se descarca de aici

Reclamatie cu privire la modul de utilizare si intrebuintare a CARDULUI DE SANATATE cu COD PIN

 

Dupa completare se poate trimite pe email la urmatoarele adrese:

 

 

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro