Norme Coca 2023 - 2024

Un material realizat de Silvana Ivan - Partner și Olga Cobăsneanu - Senior Associate în cadrul companiei Țuca Zbârcea & Asociații.

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2015 ("OG nr. 11/2015") a intrat în vigoare la data de 2 februarie 2015 şi modifică Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. OG nr. 11/2015 prevede desfiinţarea Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor ("Comisia") şi substituirea ei de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate ("ANMCS"). De asemenea, OG nr. 11/2015 introduce dispoziţii speciale referitoare la persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări de sănătate.

Se prevede că ANMCS este înfiinţată prin reorganizarea Comisiei şi este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţie publice centrale, aflată în subordinea Guvernului şi coordonată de prim-ministru. De asemenea, se prevede că hotărârea Guvernului prin care se aprobă componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a ANMCS va reglementa şi condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, precum şi modul de colaborare între ANMCS şi unităţile sanitare care solicită acreditarea. Hotărârea Guvernului anterior-menţionată va fi elaborată în termen de 60 de zile de la publicarea OG nr. 11/2015 în Monitorul Oficial al României, ceea ce înseamnă că aceasta ar trebui să fie elaborată până la data de 30 martie 2015.

OG nr. 11/2015 prevede expres că certificatele de acreditare emise de Comisie îşi păstrează valabilitatea.

Cu titlu de noutate, acreditarea este definită ca procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate efectuate de unităţile sanitare cu standardele de acreditare adoptate de ANMCS. De asemenea, se prevede că pentru a intra în procesul de acreditare, unităţile sanitare trebuie să organizeze o structură internă proprie de management al calităţii serviciilor medicale.

Neobţinerea acreditării în termen de 5 ani de la emiterea autorizaţiei de funcţionare a unităţii sanitare nu va mai determina desfiinţarea unităţii sanitare, ci imposibilitatea încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Cu titlu de noutate, reevaluarea unităţii sanitare în vederea reacreditării poate avea loc şi la iniţiativa ANMCS sau la solicitarea reprezentantului legal al unităţii sanitare, nu doar la solicitarea Ministerului Sănătăţii, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate ("CNAS") sau a ministerelor şi a instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Cu privire la documentele care atestă calitatea de asigurat, se prevede că după implementarea dispoziţiilor privind cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate, acestea vor fi, după caz:
- cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
sau
- adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni.

Astfel, persoana care refuză în mod expres primirea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, din motive religioase sau de conştiinţă, va putea dovedi calitatea de asigurat în vederea furnizării serviciilor medicale cu adeverinţa de asigurat cu valabilitate de 3 luni, document care va fi emis de casa de asigurări la care respectiva persoană este înregistrată și al cărui model va fi stabilit prin ordin al Președintelui CNAS. Totodată, se prevede că neprezentarea adeverinţei anteriormenţionate determină acordarea serviciilor medicale contra cost, cu excepţia celor acordare gratuit, în cadrul pachetului minimal de servicii medicale.

*****

Țuca Zbârcea & Asociații oferă asistență juridică multidisciplinară în legătură cu toate aspectele relevante pentru serviciile medicale. Avocații firmei, specializaţi în reglementările aplicabile în sectorul Serviciilor Medicale, acordă consultanță privind respectarea cerințelor legale (pentru furnizorii de servicii, personalul medical, în ceea ce privește utilizarea echipamentelor speciale etc), cadrul contractual cu casele de asigurări de sănătate, aspectele juridice ale relației furnizor - pacient, precum și ale relației dintre personalul medical și clinică/spital, aspecte anti-corupție și de deontologie profesională, cerințe speciale de asigurare, reguli în materie de publicitate și promovare, fuziuni şi achiziţii în domeniu, litigii, impozitare, precum și asistență în legătură cu promovarea/combaterea inițiativelor legislative relevante. Clienţii companiei sunt furnizori de servicii medicale, cum ar fi clinici, spitale și laboratoare, precum și asociații profesionale ale furnizorilor privaţi de servicii medicale.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro