Hotărârea Guvernului nr. 396 din 27 mai 2015 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1915/2006 reglementează faptul că, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic ori pentru producerea de sămânţă, autorizarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se realizează anual de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    Pentru anul 2015, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti au comunicat până la 30 iunie direcţiei de specialitate din cadrul MADR şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române situaţia centralizatoare a autorizaţiilor pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, emise pentru anul în curs.

    Trusele de prim ajutor care conţin preparate stupefiante şi psihotrope pot fi deţinute de cabinetele medicale umane şi veterinare, alte unităţi sanitare umane, aeronave, nave şi ambulanţe. Preparatele stupefiante şi psihotrope care pot fi conţinute în trusele de prim ajutor (Norme metodologice din 2006 de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope) sunt: alfentanil, fentanil, hidromorfona, morfina, remifentanil, sufentanil (tabelul II, Legea nr. 339/2005); clonazepam, diazepam, fenobarbital, midazolam, pentazocina (tabelul III, Legea nr. 339/2005).

    Controlul truselor de prim ajutor se efectuează de inspectorii farmacişti din Ministerul Sănătăţii.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro