Norme Coca 2023 - 2024

 Notificare ce trebuie sa o depuna medicii vizati.  Aceasta se descarca , completeaza si depune.

Notificare CMI_0_700-click pe link si descarca

Nr. înreg. ... / .......2013

Către, CJAS - ..............

În atenţia, Dnei. / Dlui.

            Subsemnatul(a) Dr. ………………………….., reprezentant legal al CMI …................................, cu sediul în ...................., str. ………………….., nr. …………………….., cu privire la cererea dumneavoastră din ………………………., de a prezenta documente ale beneficiarilor rețetelor compensate 0-700, privind nerealizarea unor venituri suplimentare acestei pensii, vă comunic că potrivit lit. A, pct. 8 şi pct. 9 din Anexa la Ordinul MS/CNAS nr.224/336 :

,, pct. 8. Pentru a beneficia de medicamente în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008, cu modificările și completările ulterioare, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei pe lună.”

pct. 9. Medicul de familie este obligat să consemneze în fișa medicală a pensionarului/în registrul de consultații numărul talonului de pensie și cuantumul pensiei și să anexeze la fișa medicală/registrul de consultații, declarația dată pe propria răspundere de către pensionar, conform modelului prevăzut la lit. D.”

In acest sens, ataşez acestei comunicări copia declaraţiei pe proprie răspundere a pacinetului, copia talonului de pensie (include numarul talonului si cunatumul pensiei aşa cum sunt ele menţionate în registrul de consultaţii, potrivit obligaţiilor pe care le aveam).

            Neregularităţile legate de declaraţia pacientului, realitatea veniturilor realizate, etc, nu-mi sunt imputabile, obligaţiile pe care le aveam potrivit ordinului menţionat (lit. A, pct. 9 din anexă) îndeplinindu-le conform actelor anexate.

Conţinutul declaraţiei pacientului atrage răspunderea acestuia, potrivit chiar conţinutului declaraţiei, şi nu poate fi cenzurat de medicul de familie care nu are posibilitatea şi nici obligaţia de a face verificări suplimentare privind veniturile realizate de pacient şi nu răspunde solidar, alăturat sau în vreo altă formă alături de pacient, pentru declaraţiile acestuia, medicul de familie neputând refuza precrierea medicamentelor dacă pacientul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lit. A pct. 8 din ordinul menţionat, potrivit documntelor stabilite de CNAS.

            Îndeplinindu-mi obligaţiile stabilite de CNAS la eliberarea prescripţiei medicale, consider că nu poate fi angajată răspunderea mea materială, administrativă sau de altă natură, ci doar a pacientului care, eventual, nu şi-a îndeplinit propriile obligaţii în această procedură şi de asemenea nici tragerea sa la vreo formă de răspundere nu constituie obligaţia profesională a medicului de familie.

            În consecinţă, cererea dumneavoastră ca medicul de familie să solicit  pacienţilor alte documente privind nerealizarea unor venituri suplimentare pensiei, potrivit datelor obţinute ulterior de dumneavoastră de la organele fiscale (venituri cu privire la care aceştia nu ar fi făcut declaraţii la momentul prescripţiei) excede  obligaţiile mele stabilite prin ordin şi nu poate justifica o eventuală reţinere din veniturile CMI a sumelor decontate de catre CNAS in mod necuvenit pentru pacient.

            O astfel de reţinere ar fi justificată doar de încălcarea obligaţiilor mele, iar o astfel de încălcare nu există, așa cum nu există nici răspunderea mea pentru declaraţia pacientului, procedura de eliberare a acestor prescripții fiind impusă de CNAS şi nu lăsată la aprecierea medicului de familie.

CMI Dr. ................                                                                            Dată

reprezentant legal,

Dr. .............

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro