Norme Coca 2023 - 2024

REZIDENȚIAT 2014. Anul acesta, la concursul de Rezidenţiat s-a înscris un număr de 5661 absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie. Aceştia vor concura pe cele 3 909 locuri şi posturi scoase la concurs.

REZIDENȚIAT 2014 Cei mai mulţi medici tineri, 4172, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, un număr de 1118 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 371 vor susţine specialitatea în farmacie.

REZIDENȚIAT 2014 În urma consultării pe care ministrul Nicolae Bănicioiu a avut-o cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie, Ministerul Sănătăţii a decis decalarea cu o săptămână a datei  de organizare a concursului de intrare în Rezidenţiat, din data de 16 noiembrie 2014, în data de 23 noiembrie 2014.

REZIDENȚIAT 2014  Decizia a fost luată având în vedere că în 16 noimebrie 2014 sunt organizate şi alegerile electorale, iar Ministerul Sănătăţii a primit mai multe sesizări din partea instituţiilor publice responsabile cu paza concursului pentru stabilirea unei alte zile de concurs.

REZIDENȚIAT 2014  Detaliile privind organizarea concursului sunt publicate de către Ministerul Sănătăţii, pe pagina de web www.ms.ro. Bibliografia şi tematica de concurs au rămas aceleaşi ca în anii trecuţi.

REZIDENȚIAT 2014. Au început înscrierile la examen. Lista locurilor și posturilor scoase la concurs

REZIDENȚIAT 2014. Potrivit Ordinului MS nr. 1129/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 737 din 9 octombrie 2014 şi care a intrat în vigoare la aceeaşi dată, înscrierile la examenul de rezidenţiat se fac la direcţiile de sănătate publică, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs şi până la data de 27 octombrie 2014, inclusiv. 

REZIDENȚIAT 2014 Acelaşi act normativ prevede că dosarul de înscriere a candidatului trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs, cu numele de familie, iniţială tatălui şi toate prenumele înscrise în buletinul/cartea de identitate/paşaport, centrul universitar şi domeniul pentru care concurează (cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei Naţionale conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti). În cerere candidaţii vor menţiona acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet; xerocopia buletinului/cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi dată naşterii); copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist.

REZIDENȚIAT 2014  Absolvenţii promoţiei 2014 pot prezenţa adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă; adeverinţă eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti; certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează; copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele; chitanţă de plata a taxei de concurs.

Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se vor afişa pe site-ul rezidenţiat.ms.ro la dată de 14 noiembrie 2014.

Conform Ordinului MS nr. 1129/2014, concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durata de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

REZIDENȚIAT 2014. Listele cu locurile şi posturile scoase la concursul de rezidenţiat, sesiunea 23 noiembrie 2014 pot fi accesate AICI şi AICI.

REZIDENȚIAT 2014 METODOLOGIA DE ORGANIZARE A EXAMENULUI 

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

REZIDENȚIAT 2014  Punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

REZIDENȚIAT 2014  Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.

REZIDENȚIAT 2014  Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012.

REZIDENȚIAT 2014  Candidații cetățeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obținute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susțin concursul în aceleași condiții ca și cetățenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educației Naționale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

REZIDENȚIAT 2014 Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

REZIDENȚIAT 2014  În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii în cursul dimineţii.

REZIDENȚIAT 2014  Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul "Viaţa medicală", precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro.

REZIDENȚIAT 2014. Ministerul Sănătății a stabilit TAXA DE PARTICIPARE la examenul de REZIDENȚIAT 2014

Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014, se stabileşte la suma de 360 lei/participant, potrivit Ordinului nr. 1126/2014 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014.

Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat, se arată în document.

Din sumele încasate o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

REZIDENȚIAT 2014. Concursul de REZIDENȚIAT a fost decalat cu o săptămână din cauza alegerilor, anunță Ministerul Sănătății

REZIDENȚIAT 2014 Ministerul Sănătăţii a decis decalarea cu o săptămână a datei  de organizare a concursului de intrare în REZIDENȚIAT 2014 având în vedere faptul că în data de 16 noiembrie sunt organizate şi alegerile electorale.

Decizia a fost luată în urma întâlnirii pe care ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu a avut-o joi dimineaţă cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie. “Am discutat astăzi cu rectorii universităţilor de medicină şi farmacie detalii privind metodologia de concurs, calendarul de concurs, numărul de locuri şi posturi. Am decis împreună şi necesitatea declării datei de concurs. Am fost nevoiţi să luăm această măsură având în vedere că la acea dată sunt organizate şi alegerile electorale şi am primit mai multe sesizări din partea instituţiilor publice responsabile cu paza concursului pentru stabilirea unei alte zile. Am cerut rectorilor un punct de vedere în acest sens pentru că îmi doresc ca decizia luată să nu afecteze şi să creeze disconfort în rândul  tinerilor medici sau a profesorilor acestora”, a declarat Nicolae Bănicioiu.

Detaliile privind organizarea concursului de REZIDENȚIAT 2014 vor fi publicate de către Ministerul Sănătăţii, în perioada următoare, pe pagina de web www.ms.ro. Bibliografia şi tematica de concurs vor rămâne aceleaşi ca în anii trecuţi.

 Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro