Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat luni că 33 spitale din 77 verificate nu au întocmit deconturi de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile medicale prestate.

În perioada 05.05.2014 — 30.05.2014 au fost efectuate acțiuni de control la nivelul furnizorilor de servicii medicale spitalicești aflați în relații contractuale cu casele județene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului București. Echipele mixte, constituite din reprezentanți ai CNAS, ai caselor de asigurări de sănătate județene/municipiului București și ai direcțiilor de sănătate publică județene/municipiului București, au verificat 77 de spitale din toată țara, care au în structura lor secții de chirurgie.

'Neregulile constatate cu ocazia acestor controale ne demonstrează că nu toți furnizorii de servicii medicale înțeleg că banii din sistemul de asigurări de sănătate trebuie să fie folosiți în mod responsabil și eficient, în beneficiul pacienților. Vom continua astfel de acțiuni împreună cu Ministerul Sănătății pentru a urmări modul în care sunt tratați pacienții și pentru a preveni risipa banilor din sistem', a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.

Pentru neregulile constatate în urma controalelor au fost dispuse sancțiuni pentru lunile în care s-au înregistrat aceste situații, respectiv reținerea unor sume calculate prin aplicarea unui procent de 1%, respectiv 3% la valoarea de contract aferentă lunilor respective, precum și recuperarea contravalorii FOCG-urilor (Foaie de Observații Clinice Generale n.r.) și FSZ-urilor (Foaie de Spitalizare de Zi n.r.) identificate ca raportate eronat, în cuantum de peste 7 milioane lei.

În urma acțiunii de control, în 37 de spitale au fost constatate neconcordanțe între datele din FOCG/FSZ și criteriile de internare pentru cazurile de spitalizare continuă sau de zi.

"De asemenea, din cei 77 furnizori de servicii medicale spitalicești controlați, 33 nu au întocmit decontul de cheltuieli care se eliberează pacientului pentru serviciile medicale prestate. Conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1100/2005, acest document trebuie întocmit la externarea pacientului în trei exemplare, din care un exemplar se înmânează pacientului, unul rămâne anexat la foaia de observație, iar al 3-lea exemplar se transmite și se păstrează la compartimentul financiar-contabil", se arată în document.

Au fost identificate, spune comunicatul, situații în care decontul de cheltuieli din FOCG nu include și valoarea investigațiilor paraclinice (analize de laborator, examene radiologice și investigații de înaltă performanță) suma aferentă acestora fiind zero, deși există investigații paraclinice efectuate în laboratoarele proprii ale spitalului.

"În 22 de unități sanitare controlate, echipele de control au constatat faptul că, până la data efectuării controlului, nu au fost raportate către CAS listele de prioritate a cazurilor programabile, conform prevederilor Ordinului MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 17, art. 15 alin.(3). Acest ordin prevede că, pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, spitalele vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile programabile, dacă este cazul, cu excepția cazurilor de urgență medico-chirurgicală, a cazurilor care necesită internare în secțiile de obstetrică și neonatologie și a bolilor cu potențial endemo-epidemic", mai informează CNAS.

De asemenea, mai spune că odată cu raportarea ultimei luni a fiecărui trimestru, spitalele au obligația să depună la casa de asigurări de sănătate numărul cazurilor programate aferente trimestrului respectiv.

În unele spitale s-a constatat că nu erau asigurate toate medicamentele și materialele sanitare pentru pacienții internați în regim de spitalizare continuă, nerespectându-se prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anii 2013-2014, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 17, art. 12.

AGERPRES/

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro