Norme Coca 2023 - 2024
 Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 2 din 29 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014, au fost aduse mai multe modificări şi completări Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi altor acte normative vizând instituţii şi organisme publice cu atribuţiuni, competenţe sau obligaţii în cadrul sistemului sanitar.
   Printre completările aduse legislaţiei în domeniu semnalăm definirea şi reglementarea noţiunii de protocoale standardizate la nivel naţional, acestea fiind documentele elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii cu consultarea societăţilor medicale de profil şi cu avizul Colegiului Medicilor din România, cu rol operaţional, care structurează transpunerea la nivel naţional a recomandărilor pentru practica clinică, dezvoltate în mod transparent şi sistematic prin metodele medicinii bazate pe dovezi, cu scopul orientării deciziei privind intervenţiile în sănătate.
   Principiile aflate la baza asistenţei de sănătate publică se completează cu noi direcţii (pe cât de complexe, pe atât de dificil de implementat, având în vedere experienţele mai noi sau mai vechi): creşterea capacităţii de răspuns la calamităţi, dezastre şi situaţii de urgenţă, inclusiv cele determinate de schimbările climatice; evaluarea impactului la nivelul tuturor sectoarelor de activitate ce influenţează determinanţii stării de sănătate; abordarea intersectorială pentru sănătate prin acţiunea coordonată a tuturor instituţiilor în vederea îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei.
   Sunt introduse noi dispoziţii vizând asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, reglementându-se detaliat asistenţa asigurată prin servicii medicale clinice, paraclinice şi de medicină dentară, obiectivele acestora fiind furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei, dar şi asigurarea continuităţii de  diagnostic şi terapeutice a serviciilor de sănătate prin integrare verticală cu asistenţa medicală primară şi cu cea spitalicească.

   Norme specifice noi regăsim şi în domeniul asistenţei medicale transfrontaliere, stabilindu-se astfel cadrul general de facilitare a accesului la asistenţă medicală transfrontalieră sigură şi de înaltă calitate şi promovarea cooperării în domeniul asistenţei medicale între România şi statele membre ale Uniunii Europene.
   Totodată, este stabilit un cadru legal şi instituţional unitar pentru controlul dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi utilizate, precum şi pentru controlul activităţilor de comercializare, distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale.
   La nivel instituţional, se vor produce unele modificări. Până la 11 mai 2014, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale se reorganizează prin divizare în Agenţia Naţională a Medicamentului şi în Agenţia Naţională de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în Sănătate, prin hotărâre a Guvernului. De asemenea, tot până la acea dată, Institutul Naţional de Sănătate Publică se reorganizează, prin hotărâre a Guvernului, prin divizare parţială şi preluarea activităţii, personalului şi patrimoniului Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii de către Agenţia Naţională de Achiziţii, Dispozitive Medicale şi Investiţii în Sănătate. Tot până la 11 mai 2014, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se reorganizează prin divizare parţială şi preluarea unor activităţi de către Ministerul Sănătăţii şi structurile de specialitate ale acestuia.
   Pe lângă abrogarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice la 13 martie 2014 şi a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale odată cu intrarea în vigoare a noilor norme (inclusiv a celor metodologice aplicabile), se aduc modificări şi completări şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr.184/2013.
   Se mai modifică şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, stabilindu-se că numărul maxim de posturi din sistemul de asigurări sociale de sănătate este de 3.286, din care 296 de posturi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (inclusiv preşedintele) şi 2.990 de posturi pentru casele de asigurări de sănătate.
   Complexitatea şi multitudinea nuanţărilor reglementărilor modificate şi completate prin OUG nr. 2/2014 nu ne permite o tratare exhaustivă în cadrul acestei rubricii, dar recomandăm persoanelor interesate o lectură amănunţită a acestui act normativ.

 Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro