Norme Coca 2023 - 2024

Senatul a adoptat hotărârea de guvern care armonizează legislaţia naţională cu prevederile internaţionale privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

"Având în vedere preocuparea constantă a României pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin ca stat membru al UE, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a demarat acţiunea de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 astfel încât să permită transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European", se arată în expunerea de motive. Potrivit documentului, în acest sens, activitatea a fost condiţionată de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15/10.01.2014 a Legii nr. 4/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

"Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ nominalizat mai sus, s-a creat premisa legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 prin introducerea la art. 1 alin. (2), după lit. e) a unei noi litere, litera f) cu următorul cuprins: "(f) soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariată, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini similare", mai arată documentul citat.

Conform expunerii de motive, cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, "destinată exclusiv finanţării cheltuielilor pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurări de sănătate de persoanele prevăzute la art. 1 alin (2) lit. f), şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate".

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a avut 91 de voturi pentru şi două împotrivă iar Senatul este prima Cameră sesizată.

AGERPRES

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro