* Aproximativ 300.000 de sibieni asiguraţi au primit deja cardul naţional de sănătate * Peste 1.600 au cerut altul, după ce au pierdut unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale, folosit de la 1 septembrie * Asiguraţii CASAOPSNAJ îşi ridică documentul tot de la CJAS Sibiu *

Dacă nu aţi intrat în pose­sia cardului naţional de să­nătate, ar fi bine să mergeţi fie la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, fie la medicul de familie pentru a intra în posesia acestuia. De la 1 septembrie, cardul na­ţio­nal de sănătate devine unicul instrument de decon­tare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani. „Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă li s-a emis acest document prin acce­sarea serviciului pus la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe web site, sau se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz, eliberarea cardului de sănătate. Asiguraţii cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de să­nătate pot beneficia de ser­vicii medicale fără prezen­tarea acestuia. Cei care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita CAS Sibiu eliberarea unui card duplicat; ei vor depune în acest sens o cerere şi vor achita contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de dis­tribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de să­nătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depu­ne cererea pentru emiterea cardului duplicat. Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utili­zarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refu­zului şi vor restitui cardul de să­nătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pen­tru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate de 3 luni. Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită acordarea unui serviciu medical”, a spus directorul Casei Jude­ţene de Asigurări de Sănă­tate, Florin Cioloboc.
Pentru asiguraţii care îm­plinesc vârsta de 18 ani şi /sau dobândesc calitatea de asigurat, se generează auto­mat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardu­lui de sănătate. Potrivit direc­torului CJAS Sibiu, nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru elibera­rea cardului. Cei care intră în sistem vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.

Perioadă de acomodare, din mai

Cardul de sănătate a de­venit obligatoriu din data de 1 mai. Până la 1 septembrie, însă, se parcurge o perioadă de acomodare cu sistemul cardului. Cu toate acestea, potrivit CJAS Sibiu, numărul serviciilor validate cu cardul de sănătate a depăşit încă din luna mai numărul serviciilor acordate în vechiul sistem.

Aproximativ 300.000 de sibieni au card de sănătate. Peste 1.600 l-au pierdut deja

Numărul cardurilor neri­dicate de sibieni de la CJAS Sibiu este de 2.884 (din care 989 carduri emise de CA­SAOPSNAJ).
Din totalul cardurilor emise în judeţul Sibiu, de 310.729, un număr de 27.479 de car­duri au fost returnate Casei, din ele 23.276 carduri fiind distribuite prin medicii de familie aflaţi în contract cu CJAS Sibiu.
Potrivit CJAS Sibiu, până ieri, 1.611 sibieni au solicitat Ca­sei eliberarea unui card duplicat, ca urmare a decla­rării pierderii, furtului sau de­teriorării cardului primit sau urmare a modificărilor datelor personale ale acestora. În aceste situaţii, CJAS Sibiu a eliberat asiguraţilor adeve­rinţe de asigurat cu o valabili­tate de 60 de zile în cazul cardurilor pierdute şi de 90 de zile în cazul cardurilor refuzate sau deteriorate.

220 de sibieni au refuzat cardul de sănătate

Potrivit datelor centralizate la Casa Judeţeană de Asigu­rări de Sănătate, 220 de si­bieni au refuzat cardul na­ţional de sănătate din mo­tive religioase sau de con­ştiinţă. Pentru ei s-au eli­berat adeve­rinţele înlocui­toare care au o valabilitate de 90 de zile.
De asemenea, 366 de sibieni au sesizat CJAS Sibiu că au primit un card defect. Potrivit directorului economic al CJAS Sibiu, Horaţiu Co­jocaru, pentru aceşti asigu­raţi s-a solicitat tipărirea unui alt card pen­tru care oamenii nu au fost taxaţi, nefiind vorba, în acest caz, de greşeala lor.

Cardurile militarilor, tot la CJAS Sibiu

CJAS Sibiu a publicat pe site-ul propriu, (www. cassb.ro, la secţiunea „In­for­maţii pentru Asiguraţi”- „Cetăţeni asiguraţi”-„Asi­gurati OPSNAJ”) situaţia cardurilor naţionale primite de la CASAOPSNAJ. Asigu­raţii CASAOPSNAJ care nu şi-au primit cardurile naţio­nale şi se regăsesc pe a­ces­te liste trebuie să mear­gă la ghişeele CAS Sibiu pentru ridicarea lor (după următorul program: Luni, Miercuri, Joi, Vineri : 8-13,30, Marţi: 12,30-18,00). De asemenea, asiguraţii CASAOPSNAJ care nu şi-au primit cardurile naţio­nale şi nu se regăsesc pe a­ceste liste trebuie să con­tacteze CASAOPSNAJ pen­tru infor­maţii suplimentare.

Sibienii s-au obişnuit cu cardul

Medicul de familie din Si­biu, Mihaela Florescu spu­ne că pacienţii s-au obişnuit cu cardul şi îl au la ei de fie­care dată când vin la consul­taţie, dar mai sunt şi care nu au, în special cei care au împlinit de curând 18 ani şi cei care sunt plecaţi din ţară. „Eu până acum am lucrat numai cu cardul. Am avut şi pro­bleme cu sistemul electro­nic, mai ales în zilele foarte aglo­merate. Pacienţii s-au obiş­nuit cu cardul, dar mai sunt cei care au făcut de curând 18 ani, la care mai durează până se eliberează, şi cei care sunt plecaţi din ţară”, precizează Mihaela Florescu.
România este al treilea stat, după Estonia şi Singa­pore, care va avea un tablou complet al istoricului pacien­tului ce va putea fi accesat, în caz de nevoie, de orice medic. Indiferent că sunt sau nu asiguraţi, toţi românii vor avea carduri de sănătate. Aler­giile, grupa de sânge, bolile cronice, pro­tezele, in­ternările şi ultimele prescrip­ţii sunt da­tele din istoricul medical al oricărui pacient, necesare în situaţii de ur­genţă.
Pacienţii şi medicii sub a căror îngrijire se află pacien­ţii, sunt singurii care au acces la dosarul electronic de să­nă­tate. Accesul la a­cesta se poate face fără acceptul pa­cientului doar în caz de urgenţă.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro