Norme Coca 2023 - 2024

Clădiri într-o stare stare avansată de degradare, spații neigienizate, alimente depozitate necorespunzător, deficiențe grave în atragerea fondurilor, rispirea banilor pe priorități închipuite în timp ce medicii nu aveau cu ce opera, iar pacienții internați erau nevoiți să-și cumpere medicamente și materiale sanitare. Pare de neconceput? Toate cele enumerate reprezintă doar o parte a neregulilor identificate la Spitalul Județean de Urgență Ploiești de comisia de anchetă a Ministerului Sănătății. Până și oficialii de la București și-au pus mâinile-n cap când au văzut cum se desfășura activitatea la SJU.

Noi dezvaluiri socante, la spitalul Groazei

Prezentate, generic, drept rezultate ale unui “management defectuos și iresponsabil”, “bazat pe lipsa de comunicare şi implicarea  tuturor factorilor de conducere”, problemele descoperite de comisia de anchetă a MS depășesc orice închipuire. Raportul întocmit în urma verificărilor arată că cele descrise de medici, pacienți și aparținători nu reflectau decât o mică parte a adevărului din “spitalul groazei”.

Verificările efectuate în ultimele săptămâni au relevat probleme grave în toate cele patru locații ale SJU. Secretarul de stat Raed Arafat chiar a propus închiderea sediului din Buna Vestire și relocarea secțiilor care funcționează aici în celelalte clădiri. Vor exista schimbări și la blocurile alimentare, după controlul din ultimele săptămâni. Membrii comisiei au dat conducerii termen o lună pentru reorganizare, „cu păstrarea activităţii doar la nivelul blocurilor alimentare din sediul Nord şi Boldescu şi asigurarea transportului preparatelor”.

Mizeria a dat pe-afară

Nivelul infecțiilor nosocomiale înregistrat în secțiile SJU a fost invocat de fosta conducere în nenumărate rânduri, în încercarea de a salva aparențele. Comisia MS consemnează, însă, negru pe alb, că în cel mai mare spital din Prahova nu erau materiale şi ustensile de curăţenie suficiente, lenjerie de ajuns și nici destui recipienţi pentru colectarea deşeurilor periculoase. La Ploiești, s-a constatat și “nerespectarea ritmicităţii operaţiunilor de dezinsecţie în conformitate cu reglementările legale în vigoare”. În consecință, “urmare a determinărilor efectuate din probele prelevate de la pacienţi au fost evidenţiate mai multe tipuri de germeni patogeni, iar măsurile de dezinfecţie au fost instituite doar la nivelul ATI fără a investiga ulterior posibila proveninţă a acestora de la nivelul altor secţii”.

Internări pe bandă rulantă

Lipsa de bani a fost, la rândul său, parte esențială în discursul celor care au încercat să justifice condițiile din “spitalul groazei”. Comisia din partea MS a ajuns la concluzia că aici s-a făcut pur și simplu risipă, pornind de la supradimensionarea artificială a secțiilor, în care existau pacienți care nu ar fi avut nevoie neapărat de internare, și terminând cu felul în care erau atrase fondurile, efectuate achizițiile sau gestionate stocurile și așa insuficiente. “Există multe saloane cu câte 8 paturi, fără grupuri sanitare, acestea fiind situate la capătul coridorului. Astfel, se constată probleme de întreținere şi igienă, dar şi nerespectarea normativului în ceea ce priveşte asigurarea unui număr optim al grupurilor sanitare la numărul de paturi. De exemplu secţia de cardiologie funcţionează cu un număr de 139 de paturi  faţă de 90 paturi aprobate”, precizează raportul. “Principala motivaţie a numărului mare de paturi este reprezentată de preîntâmpinarea perioadelor de supraaglomerare a secţiilor, deşi în timpul verificării existau paturi neocupate (numărul de pacienţi internaţi fiind sub cel al numărului de paturi aprobate) şi nu există liste de aşteptare în cazul afecţiunilor programabile”, consemnează documentul. De exemplu, mai bine de jumătate din pacienții secției de chirurgie vasculară nici nu ajungeau în sala de operații. Cât despre fișele bolnavilor, acestea erau întocmite în funcție de timp și chef,  “constatându-se că  nu se completează câmpurile obligatorii (de ex: diagnosticul la internare, protocolul chirurgical, rezultatele analizelor medicale etc.)”, notează comisia în raportul final.

Jale, prin comparație

Raportat la situația unei unități similare, la Județean era dezastru. La Ploiești “pentru cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare și reactivi au fost alocate fonduri mai mici comparativ cu alte spitale de urgenţă”, în contextul în care nici măcar nu exista “o evidenţă a cheltuielilor pe investigații și pe consumul de medicamente pentru fiecare secţie. Analiza secţiei trebuie dublată şi de analiza activităţii medicale şi a cheltuielilor pe fiecare medic în parte, deoarece din datele obţinute rezultă o mare diferenţă în activitatea medicilor de pe aceeaşi secţie”, susține comisia.

Stocuri invizibile

Raportul anchetei derulate la SJU cuprinde exemple clare ale unor diferențe între ceea ce apărea în scripte și ce se regăsea, de fapt, în stocurile spitalului. Conform fişei de magazie, la 01.11.2013, din referatele de necesitate perioada ianuarie - noiembrie 2013 a reieșit că din magazii au ieșit mai puține materiale. Cu toate acestea stocurile, la momentul verificărilor, erau zero, în anumite cazuri. La 31 octombrie, soldul contului medicamente și materiale sanitare era  “2.128.482,49 lei, nejustificat la medicamente în sumă de 1.146.199,14 lei şi  materiale sanitare în magazie în valoare de 632.395,13 lei”. În schimb, medicamente în valoare de peste 9.000 de lei și materiale sanitare cu termen de valabilitate depășit au fost scoase din gestiune fără procese verbale depuse de farmacistă, “fără a avea o rezoluţie din partea conducerii, fără a se analiza cauzele care au dus la expirarea acestora şi a se stabili şi trage la răspundere persoanele răspunzătoare de acest lucru”.

Banii care s-au dus pe apa Sâmbetei

De altfel, în ceea ce privește tragerea la răspundere a vinovaților, practica nu era una la modă în Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Așa a juns unitatea să achite și o amendă către Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, pentru nereguli identificate la nivelul anului precedent, fără ca banii să fie recuperați de la vinovați.

Capitolul este unul sensibil, ca multe altele la SJU. Pentru că, din verificările efectuate prin sondaj s-a constatat că nu au fost constituite garanțiile de bună execuție a contractelor, nu au fost transmise în termenul legal anunțurile de atribuire a contractelor sau a acordurilor cadru, iar unele proceduri s-au derulat prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deși unitatea nu a dovedit caracterul imprevizibil al circumstanţelor care au determinat această măsură. Per total, “unitatea sanitară nu a prioritizat anumite cheltuieli cu bunurile și serviciile, de unde au rezultat anumite cheltuieli care nu se justifică, mai ales că spitalul nu are acoperit necesarul de medicamente și materiale sanitare”.

Schimbare

Raportul comisiei de control include o serie de măsuri pentru remedierea deficiențelor, cele mai multe dintre ele având termene de conformare de cel mult trei luni. Asta înseamnă că actualul manager, deși desemnat ca interimar, va avea mult de tras pe durata mandatului, până la desemnarea noii conduceri.

Cât despre vinovați, comisia a indicat că responsabili pentru cele constatate sunt șeful serviciului Achiziții, şeful serviciului Administrativ, directorul financiar contabil şi managerul unităţii sanitare, până vineri, la data demisiei, dr. Adrian Strâmbeanu.

Sediul Boldescu

Secţii: oftalmologie, ORL, urologie, chirurgie orală şi maxilo-facială, ATI

Constatări:

blocurile operatorii din cadrul secţiilor chirurgicale funcţionează la parter, etajul I, precum şi într-un corp de clădire separat. Compartimentul ATI este situat la etajul 1 având 10 paturi, 2 medici. Clădirile nu dispun de lift motiv pentru care accesul pacienţilor se face numai pe scări, care nu sunt prevăzute cu rampe fixe sau mobile (scaune, platforme sau lifturi)

pavimentul din blocurile operatorii este necorespunzător

Sediul Buna Vestire

Secții: gastroenterologia, interne II, psihiatrie, dermatovenerologie, hematologie, endocrinologie

Constatări:

clădirea este improprie desfăşurării activităţii medicale necesitănd lucrări de reparaţii capitale, igienizare şi modernizare, cu excepţia secţiei de psihiatrie care a fost reabilitată în 2010 şi este situată într-o cladire separată.

mobilierul este uzat, tâmplăria este veche şi deteriorată

frigidere uzate şi insuficiente

instalaţii sanitare vechi, uzate

sala de mese cu mobilier uzat şi vechi, vesela ciobită,

utilaje şi ustensile din blocul alimentar sunt vechi şi degradate

nu este asigurată rezerva de apă

blocul alimentar necesită ample lucrări de reparaţii, igienizare şi dotare.

la secţia de psihiatrie, la nivelul grupurilor sanitare de la parter sunt necesare lucrări de reparaţii sau inlocuire a linoleumului

Sediul de la Nord

Secții: chirurgie generală I şi II, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, medicină internă I, nefrologie, diabet zaharat, nutritie şi boli metabolice, ortopedie şi traumatologie, cardiologie, neurochirurgie, ATI, neurologie, pediatrie

Constatări:

parte din spaţii necesită lucrări de igienizare

majoritatea recipienţilor  în care se află soluţii dezinfectante nu aveau menţionată data preparării soluţiei

parte din barbotoare nu sunt inscripţionate cu data de identificare a dezinfecţiei lor

pe holul secţiei de interne I era organizat un cabinet de consultaţii.

la blocul alimentar depozitarea alimentelor se face necorespunzător (carne şi legume în aceeaşi ladă frigorifică, iar în magaziile de alimente sunt depozitate documente şi aparatura IT.

la compartimentul sterilizare lipsesc indicatorii biologici; parte din casolete cu comprese, halate  nu mai au asigurată o închidere etanşă la capac şi colier (chirurgie I, II, plastică, ATI, ortopedie, neurochirurgie); aparatul de sterilizare cu etilenoxid nu funcţionează; nu se respectă distanţele privind aranjarea paturilor în saloanele pacienţilor precum şi normativul de grupuri sanitare

Sediul de la Obor

Secții: pneumoftiziologie

Constatări:

clădirea necesită lucrări de reparaţii, igienizare şi modernizare în  toate spaţiile

nu se asigură rezerva de apă şi nici apă caldă în saloanele pentru  pacienţi

 Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro