Norme Coca 2023 - 2024

Sistemul public de sănătate continuă să reprezinte principala opţiune pentru cea mai mare parte a pacienţilor, din considerente ce ţin de gratuitatea şi accesibilitatea serviciilor, de recomandări primite din partea medicilor de familie, dar şi de încrederea în competenţa medicilor din sistemul public, relevă un studiu coordonat de Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei cu sprijinul CSOP.

Studiul arată însă că vulnerabilităţile generate de calitatea scăzută a serviciilor, în special în spitale, costurile suplimentare pentru medicamente necesare pe durata spitalizării, precum şi percepţia conform căreia sistemul este profund măcinat de corupţie, la diferite niveluri, continuă să fie percepute ca principalele probleme ale sistemului sanitar românesc.

Un alt aspect important evidenţiat de rezultatele acestei cercetări este faptul că o mare parte a pacienţilor nu cunosc care le sunt drepturile, unii dintre aceştia considerând chiar că ar avea anumite obligaţii care nu sunt în concordanţă cu legislaţia.

"În acest sens, este necesară şi oportună o mai bună informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitate de pacienţi, prin derularea unor campanii de amploare, la nivel naţional şi local", se arată într-un comunicat al MS remis vineri presei.

În ceea ce priveşte soluţiile propuse de respondenţi pentru asigurarea unui act medical de calitate, acestea vizează în principal aspecte precum: asigurarea resurselor materiale şi umane necesare, creşterea nivelului de salarizare şi profesionalizare a personalului medical din sistemul public de sănătate, cât şi îmbunătăţirea comunicării medic-pacient.

Faţă de cercetarea similară realizată în 2013, datele nu au suferit schimbări semnificative, gradul de mulţumire faţă de calitatea serviciilor de sănătate este comparabil cu anul 2013.

Bărbaţii se arată mai critici cu privire la calitatea serviciilor, precum şi persoanele de peste 50 ani cu educaţie medie.

Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea de sănătate şi intervenţiile medicale propuse este cunoscut de 65% dintre respondenţi, faţă de 78% în 2013, o scădere semnificativă statistic.

Aproape jumătate dintre respondenţi (49%) nu cunosc faptul că pacienţii au dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală, iar 5 din 10 intervievaţi nu cunosc faptul că informaţiile confidenţiale privind starea de sănătate pot fi divulgate doar dacă îşi dau consimţământul explicit.

De asemenea, în 2014, gradul de 'revendicare' al non-drepturilor (false drepturi) de către respondenţi este mai mare decât în 2013, fapt ce poate fi cauzat de slaba informare sau înţelegerea greşită a drepturilor şi obligaţiilor pacienţilor din România.

Analizând răspunsurile persoanelor intervievate în 2013-2014, se constată o lipsă de informare a unui segment al pacienţilor cu privire la drepturile acestora în cadrul sistemului de sănătate.

În aceste condiţii, simpla postare a informaţiilor privind drepturile şi obligaţiile pacienţilor în cadrul unor spitale apare ca insuficientă, fiind necesară aplicarea unei strategii consecvente de popularizare a drepturilor pacienţilor.

"Obiectivele cercetării au vizat identificarea gradului de satisfacţie generală a cetăţenilor cu privire la calitatea serviciilor de sănătate din România şi pentru diferite tipuri de asistenţă medicală, identificarea tipurilor de probleme ce ţin de calitatea serviciilor acordate în sistemul public de sănătate şi clasificarea acestora în funcţie de amploarea şi gravitatea pe care o au în percepţia cetăţenilor, măsurarea nivelului de corupţie percepută de respondenţi, în funcţie de categorii de fapte, măsurarea percepţiei asupra corupţiei din sistemul public de sănătate şi din administraţia publică a sistemului de sănătate, identificarea principalelor percepţii referitoare la cauzele fenomenului şi, nu în ultimul rând, identificarea unor soluţii la problemele furnizării serviciilor publice", se arată în comunicatul de presă.

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion tristadial, reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia de 18 ani şi peste. Volumul acestuia a fost de 1.076 persoane, cu o eroare maximă de +/-2.8%, la un nivel de încredere de 95%. Universul cercetării a fost format din populaţia adultă a României, cu vârsta de peste 18 ani, din mediul urban şi rural.

Acest studiu a fost realizat în perioada 18-29 februarie 2014 în cadrul proiectului 'Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc', implementat de Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei, şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 'Dezvoltarea Capacităţii Administrative'.

"Proiectul reprezintă o iniţiativă inovativă şi de anvergură, în contextul eforturilor anticorupţie ale României din ultimii ani, şi confirmă angajamentul Ministerului Sănătăţii în demersul de a aplica politici coerente de promovare a integrităţii la nivelul sistemului sanitar. Demersurile iniţiate şi activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au fost menţionate pozitiv în rapoartele din ultimii trei ani ale Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare", precizează Ministerul Sănătăţii.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro