Norme Coca 2023 - 2024

Persoanele asigurate in sistemul public de sanatate trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a avea dreptul si la plata indemnizatiei pentru concediile medicale. Mai mult decat atat, trebuie respectate si cateva reguli de acordare a concediilor medicale pentru a fi in concordanta cu cerintele legislative.

 

Articol scris de Ana-Maria Vicol, Payroll Accountant 

Potrivit OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate au dreptul la concedii medicale si la plata indemnizatiei, daca :

 • sunt incadrate in munca, desfasoara activitati dependente sau independente,
 • desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului,
 • se afla in perioada in care beneficiaza de plati din bugetul asigurarilor pentru somaj,
 • sunt asociati, comanditari sau actionari,
 • incheie contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile indeplinirii unui stagiu de cotizare.

 

 

Dreptul asiguratilor la concedii medicale este conditionat si de plata contributiei aferente de catre persoanele juridice sau fizice, in cota de 0,85% aplicata la fondul de salarii realizat.

Tipurile concediilor medicale care pot fi acordate salariatilor, precizate la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005, sunt:

 • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
 • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
 • concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

 

Potrivit legii, stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din OUG nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, insa exista si exceptii de la aceasta regula, printre ele fiind cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, cand dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu sunt conditionate de realizarea stagiului de cotizare.

 

De asemenea, concediul si indemnizatia pentru risc maternal nu sunt conditionate de stagiu de cotizare.

 

In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile mentionate, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.

 

Certificatele medicale sunt emise de medicul curant,  acesta fiind orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate.

 

Termenele de acordare

 

Conform legii, certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.

 

Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005 prevad ca d"ata de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical <<in continuare>>".

 

In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical curetroactivitate de 24 de ore.

 

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

 • concediu medical pentru sarcina si lauzie;
 • pentru perioada de internare in spital, dar procedura este diferita:
 • eliberarea certificatelor se va face doar la externare, iar ca exceptie sunt situatiile in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, iar certificatul medical va fi eliberat lunar ;
 • dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, medicul de familie, la recomandarea medicului curant, poate prelungi concediul medical cu maxim 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate ;
 • pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
 • cand este necesar avizul medicului expert, la certificatele medicale cu durata peste 90 de zile.

 

De asemenea, potrivit art. 31 din Normele de aplicare, "in caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriu de specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege".

In cazul in care persoanele asigurate sunt diagnosticate cu anumite boli cardiovasculare, SIDA, neoplazii, TBC, acestea beneficiaza de certificate de concediu medical eliberate pentru perioade de maxim 30 de zile calendaristice emise lunar numai de medicul curant.

 

Prin exceptie, conform art. 20 din Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005, stabilesc ca, daca certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medicalpentru intreaga luna, chiar daca aceasta depaseste maximul de 30 de zile.

 

Certificatele medicale se mai pot emite retroactiv si pentru situatiile in care persoanele asigurate au urmat un tratament in strainatate (in termen de maxim 15 zile de la data revenirii in tara, pe baza actelor justificative avizate), precum si in cazul in care asiguratii s-au aflat in incapacacitate de munca temporara in strainatate, in baza documentelor justificative avizate (in termen de maxim cinci zile de la data obtinerii avizelor necesare conform legii).

 

Practica medicala insa a demonstrat de multe ori ca aceste conditii ce trebuie indeplinite cumulativ nu sunt respectate, angajatorii aflandu-se deseori in situatia de a solicita modificari pe certificatele de concedii medicale prezentate de salariati. In anul 2010, datorita necesitatii controlului asupra volumului mare de certificate medicale acordate, s-a modificat legea, astfel incat sa fie dovedita veridicitatea motivelor pentru care s-a acordat efectiv concediul medical, respectiv prin verificarea la domiciliu a persoanei asigurate, pentru a se stabili daca aceasta este intr-adevar bolnava.

 

Important! Eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare, constituie contraventie.

 

Insa, din nou practica nu a coincis cu prevederile legii destul de permisive in acest sens, iar eliberarea certificatelor medicale a continuat fara a da posibilitatea angajatorului de a refuza la plata indemnizatia sau de a o opri in momentul constatarii vreunei neconcordante.

Durata concediilor medicale si plata indemnizatiei

 

Persoanele asigurate sunt obligate sa anunte platitorul despre acordarea concediului medical si sa prezinte certificatul de concediu medical pentru plata indemnizatiei pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care s-a  acordat concediul.

 

Ca o exceptie de la regula sus-mentionata, legea permite solicitarea platii indemnizatiei pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era in drept sa le solicite.

 

Perioada pentru care medicul de familie poate acorda concediu medical pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca este de maxim 45 de zile calendaristice in ultimul an, iar dupa aceasta perioada eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

 

Numarul maxim de zile remunerate pentru incapacitate temporara de munca este de 183 de zile in interval de un an.

 

O alta exceptie prevazuta de Normele metodologice de aplicare a OUG 158/2005 este durata maxima de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca in cazul unor boli speciale, perioada ce poate ajunge pana la 1 an si 6 luni, in conditiile legii.

La certificatele medicale cu durata peste 90 de zile, prelungirea trebuie aprobata de medicul expert al asigurarilor sociale, iar plata indemnizatiei se va face pana la implinirea termenului de 183 de zile. Insa, medicul expert poate emite avizul de pensionare de invaliditate dupa implinirea termenului de 90 de zile a concediului medical, caz in care plata indemnizatiei aferente se va face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, respectand durata maxima de acordare a concediului.

Plata indemnizatiei pentru concediul medical pentru ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani sau copil cu handicap pentru afectiuni intercurente pana la varsta de 18 ani se efectueaza pentru o perioada maxima de 45 de zile calendaristice, in interval de un an pentru fiecare copil. Ca exceptie de la aceasta regula, perioada concediului medical poate fi prelungita pana la 90 de zile, in cazul in care copilul este diagnosticat cu  boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale, urmand ca prelungirea sa fie acordata in conditiile legii cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Trebuie mentionat si retinut faptul ca perioadele in care persoanele asigurate beneficiaza de indemnizatiile prevazute de lege constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorandu-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.

 • Newsletter


 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro