Norme Coca 2023 - 2024

"Programul de excelență în cercetare doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice", ID POSDRU/159/1.5/S/133377, finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane și derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, stimulează participarea absolvenţilor în programe doctorale și postdoctorale prin asigurarea de 95 burse doctorale şi 60 burse postdoctorale. 

În cadrul U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi sunt oferite 50 de burse doctorale, în valoare de 1.800 lei/lună, dintre care 25 de burse doctorale pentru doctoranzii înmatriculaţi la studii universitare de doctorat în anii universitari 2012/2013 sau 2013/2014 și 25 de burse doctorale pentru doctoranzii înmatriculaţi la studii universitare de doctorat în anul universitar 2011/2012. Doctoranzii care aplică pentru aceste burse trebuie să nu fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse doctorale finanţate în cadrul POSDRU DMI1.5. Bursa doctorală implică și 4 luni de mobilitate internaţională (în acest caz sprijinul financiar este în valoare de 4.200 lei/lună). 

Tot în cadrul UMF Iași sunt oferite și 26 de burse postdoctorale (în valoare de 3.391,66 lei/lună), pe o durată de 15 luni, pentru cercetători postdoctorali care deţin titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5. Bursele de cercetare se vor acorda pe baza unui concurs ce se va desfăşura în cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" Iaşi.

Candidaţii la burse vor aplica pentru unul din următoarele domenii:

- Cercetare biomedicală în domeniul bolilor cronice (studii multidisciplinare care folosesc cunoştinţe şi tehnici din domenii incluzând, dar nefiind limitate la: fiziologie normală şi patologică, morfologie microscopică, farmacologie şi ştiinţe farmaceutice, biologie moleculară)
- Cercetare clinică în domeniul bolilor cronice (studii clinice în medicină internă şi imagistica medicală precum și Studii clinice şi biomoleculare în ştiinţele chirurgicale)
- Cercetare în medicină primară şi comunitară (studii multidisciplinare în domeniul îngrijirilor comunitare ale bolilor cronice ce integrează cunoştinţe şi tehnici de sănătate publică/ politici de sănătate, etică clinică, sociologie medicală, economie în sănătate şi aspecte legale în practica medicală)

În procesul de selecţie şi recrutare a cercetătorilor se va avea în vedere acoperirea întregului spectru disciplinar corelat cu domeniul bolilor cronice. Pe lângă cercetătorii din domeniul medical, pentru studiul bio-psiho-social al bolilor cronice se încurajează aplicații ale cercetătorilor din domeniile sociologie, economie, filosofie, biologie etc.

Calendarul concursului este următorul:

- Depunerea dosarelor de candidatură pentru bursele doctorale - la secretariatul Şcolii Doctorale a UMF Iaşi, dna Renata Bandol - termen limită: 9 mai 2014, ora 16.00;
- Depunerea dosarelor de candidatură pentru bursele postdoctorale - la Departamentul Managementul Proiectelor Europene, dna Felicia Raileanu - termen limită: 9 mai 2014, ora 16.00;
- Anunţarea listei candidaţilor validaţi şi ordinea intrării în concurs, pe site-ul UMF Iaşi: 12 mai 2014;
- Organizarea interviurilor: 13 mai - 19 mai 2014 (se vor acorda maxim 10 minute/candidat);
- Anunţarea rezultatelor preliminarii: 21 mai 2014, ora 12;
- Înregistrarea contestaţiilor: termen limită 22 mai 2014, ora 12;
- Anunţarea rezultatelor finale: 23 mai 2014.

Sursa

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro