Norme Coca 2023 - 2024

"Programul de excelență în cercetare doctorală şi postdoctorală multidisciplinară în bolile cronice", ID POSDRU/159/1.5/S/133377, finanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane și derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" din Iaşi în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, stimulează participarea absolvenţilor în programe doctorale și postdoctorale prin asigurarea de 95 burse doctorale şi 60 burse postdoctorale.

În cadrul U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi sunt oferite 50 de burse doctorale, în valoare de 1.800 lei/lună, dintre care 25 de burse doctorale pentru doctoranzii înmatriculaţi la studii universitare de doctorat în anii universitari 2012/2013 sau 2013/2014 și 25 de burse doctorale pentru doctoranzii înmatriculaţi la studii universitare de doctorat în anul universitar 2011/2012. Bursa doctorală implică și 4 luni de mobilitate internaţională (în acest caz sprijinul financiar este în valoare de 4.200 lei/lună). Tot în cadrul UMF Iași sunt oferite și 26 de burse postdoctorale (în valoare de 3.391,66 lei/lună), pe o durată de 15 luni, pentru cercetători postdoctorali care deţin titlul ştiinţific de doctor cu cel mult 5 ani înainte de admiterea în programul postdoctoral şi care nu au mai beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanţate în cadrul POSDRU, DMI 1.5.

Bursele de cercetare se acordă pe următoarele domenii:
- Cercetare biomedicală în domeniul bolilor cronice (studii multidisciplinare care folosesc cunoştinţe şi tehnici din domenii incluzând, dar nefiind limitate la: fiziologie normală şi patologică, morfologie microscopică, farmacologie şi ştiinţe farmaceutice, biologie moleculară).
- Cercetare clinică în domeniul bolilor cronice (studii clinice în medicină internă şi imagistica medicală precum și studii clinice şi biomoleculare în ştiinţele chirurgicale)
- Cercetare în medicină primară şi comunitară (studii multidisciplinare în domeniul îngrijirilor comunitare ale bolilor cronice ce integrează cunoştinţe şi tehnici de sănătate publică/ politici de sănătate, etică clinică, sociologie medicală, economie în sănătate şi aspecte legale în practica medicală)

În procesul de selecţie şi recrutare a cercetătorilor s-a avut în vedere acoperirea întregului spectru disciplinar corelat cu domeniul bolilor cronice. Pe lângă cercetătorii din domeniul medical, pentru studiul bio-psiho-social al bolilor cronice s-au oferit burse cercetătorilor din domeniile sociologie, economie, filosofie, biologie etc.

“Prevalența bolilor cronice este în creștere, devenind o amenințare pentru sănătatea populației și pentru creșterea economică. De asemenea, bolile cronice sunt responsabile pentru 63% din mortalitatea generală. În aceste condiții, cercetarea biopsihosocială a bolilor cronice este considerată prioritară.” explică prorectorul Prof. Dr. Radu Iliescu, care este contextul acestui proiect. „Pentru a face cercetare este nevoie de trei lucruri: infrastructură, specialiști și resurse pentru costurile cercetării. Evident, acest proiect vine să susțină partea de formare de specialiști. În cadrul acestui proiect se vor constitui grupuri de cercetare interdisciplinare care vor folosi cunoștințe comune din cele trei direcții: biomedicală, clinică și medicină comunitară”, adaugă prorectorul Iliescu, managerul acestui proiect.

“Ținta acestui proiect este dezvoltarea unei reţele de excelență în cercetarea multidisciplinară şi multicentrică a managementului bolilor cronice - CRONEX-CD. Ca un prim pas, se vor sprijini 60 de cercetatori postdoctorali şi 95 de cercetători doctorali prin burse de cercetare şi training. Valoarea totală eligibilă a contractului este de 13.030.083 lei, din care 98% finanțare nerambursabilă - 12.769.481,34 lei”, a precizat Ec. Daniela Druguș, directorul general al UMF Iași și managerul financiar al proiectului.

“Cercetarea constituie întotdeauna motorul unei dezvoltări durabile. Cercetarea într-o problemă majoră de sănătate publică cum sunt bolile cronice constituie baza pentru proiecte eficiente de protecție a sănătății populației și de creștere economică. CRONEX-ul a fost gândit ca o punte între Estul și Vestul Europei, iar bursele acordate unor tineri cercetători care se vor perfecționa în Vestul Europei dar vor activa în Estul Europei constituie materializarea acestei idei”, a declarat Prof. Dr. Vasile Astărăstoae, rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași.

Sursa

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro