Norme Coca 2023 - 2024

controale-medici

Verificările Camerei de Conturi au scos la iveală grave nereguli în contabilitatea unor spitale din Iaşi. Bunuri necontabilizate, lucrări neevidenţiate sau sume ce trebuiau încasate şi nu erau urmărite de nimeni sunt doar câteva dintre constatările auditorilor ieşeni.

Verificările realizate de auditorii Camerei de Conturi Iaşi au scos la iveală problemele la unele unităţi medicale din Iaşi. Aşa reiese din recentul raport, pe anul 2013, dat publicităţii de instituţia condusă de Nicolae Văcăroiu. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, respectiv cel de Psihiatrie “Socola” apar episodic în observaţiile auditorilor.

 Bunurile fără stăpân
 Reprezentanţii instituţiei de control au notat în raport că în cazul Spitalului “Sf. Spiridon” nu au fost înregistrate bunuri aflate în custodie la terţi pentru obiectivele de investiţii, în sumă estimată de 1,945 milioane de lei. Totodată, în cazul a 11 unităţi de sănătate publică, între care şi “Sf. Spiridon” din Iaşi, s-a constatat menţinerea eronată a activelor fixe în curs de execuţie care erau deja finalizate şi recepţionate, abaterile financiare-contabile estimate global fiind de 3,2 milioane de lei. O altă abatere ce a ieşit la iveală în urma auditului a fost faptul că nu s-a majorat valoarea activelor fixe corporale de natura construcţiilor aflate în administrare, cu valoarea lucrărilor de reparaţii capitale. Auditorii au mai descoperit la Iaşi şi nu numai că au fost acceptate la plată şi decontate materiale nerecepţionate şi lucrări neexecutate. Nici activitatea de audit nu s-a desfăşurat conform prevederilor legale, se arată în raport. De asemenea, reprezentanţii Curţii de Conturi au ajuns la concluzia în timpul verificărilor că nu au fost restituite caselor de asigurări de sănătate judeţene sumele recuperate de unităţile sanitare de la persoanele din vina cărora s-au adus daune sănătăţii altor persoane.
 Investiţii necertificate
În acelaşi raport, Spitalul “Sf. Spiridon” din Iaşi şi Serviciul Judeţean de Ambulanţă din Timiş sunt date drept exemple negative când vine vorba de angajarea şi lichidarea de cheltuieli în sumă totală de 1,8 milioane de lei pentru obiectivele de investiţii, fără a fi verificate şi certificate de persoanele autorizate în acest sens. “Nu au fost întocmite, în toate cazurile, deconturile de cheltuieli pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare pacienţilor externaţi, contrar prevederilor OMS nr. 1100/2005”, au mai scris oficialii Curţii, făcând trimitere inclusiv la situaţia consemnată la Spitalul “Sf. Spiridon”. Mai multe unităţi sanitare, inclusiv cel de urgenţă din Iaşi, nu au virat la bugetul statului veniturile obţinute din chiria rezultată din închirierea bunurilor din domeniul public al statului. La nivel naţional, abaterile estimate ajung la suma de 1,1 milioane de lei. Ca menţiune, în timpul misiunilor de audit, o parte a unităţilor medicale arătate cu degetul au virat la buget sumele în cauză, dar nu şi “Sf. Spiridon”. Managerul Spitalului “Sf. Spiridon” susţine că toate problemele au fost remediate chiar în timpul controlului. “Nu sunt prejudicii. Problemele ţin mai mult de neevidenţierea unor sume, care au fost remediate în perioada controlului de la Curte şi trimise în timp util acestora. Am invocat, între altele, lipsa de personal. Sunt greşeli inerente care au fost însă remediate în timp util”, spune ec. Ioan Bârliba, managerul unităţii.
 Încasările nu erau urmărite
 Tot la nivelul Ministerului Sănătăţii, între observaţiile auditorilor, se vorbeşte şi de Spitalul Clinic de Psihiatrie “Socola”. Unitatea în cauză este dată drept exemplu în ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare. “Echipa de audit a constatat că Ministerul Sănătăţii nu a monitorizat, conform prevederilor legale, activitatea entităţilor subordonate, în coordonarea şi sub autoritatea ministerului. În acest sens exemplificăm: Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iaşi, care nu a încasat venituri proprii în sumă de 431 mii lei, provenite din servicii medicale de specialitate, prestate de către această unitate, invalidate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, deşi Ministerul Sănătăţii avea atribuţii de coordonare, îndrumare şi control a activităţii unităţilor sanitare din subordine”, a indicat conducerea Curţii de Conturi.
La finele săptămânii trecute “Ziarul de Iaşi” a trimis managerului Lucian Burlea o solicitare în format electronic.
Răspunsul dat de acesta îl puteţi citi mai jos:

"În anul 2014 Curtea de Conturi a efectuat un control la Ministerul Sănătății. Ca urmare a acestui control , la nivelul Spitalului Clinic de Psihiatrie SOCOLA Iași  s-au  constatat  unele deficiențe legate de monitorizarea  internărilor invalidate.
Astfel, prin Nota de constatare din 30.05.2014 ,  Curtea de Conturi  a consemnat că   în perioada 2011-2013 Spitalul Clinic de Psihiatrie SOCOLA Iași nu a luat măsuri  pentru încasarea sumei de 430.938 lei , reprezentând servicii medicale prestate , invalidate de Școala Națională de Sănătate Publică , Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București  și nedecontate de casa de asigurări de sănătate.
Ca urmare a acestei constatari noua echipă managerială  a pus în aplicare dispozițiile legale  în vigoare . Astfel, în temeiul  Ordinului CNAS nr. 649/2011, Ordinului CNAS nr. 25/2012 și Ordinului CNAS nr.  226 /2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea a fost înființată la nivelul spitalului și ulterior institutului , comisia  de analiză a cazurilor invalidate  în vederea revalidării.  Astfel, după înființarea acestei comisii, lunar se analizază toate cazurile invalidate  și  se pune în aplicare metodologia de revalidare , rezultatul fiind faptul că numărul cazurilor invalidate  a scăzut semnificativ ajungându-se la numai 2 cazuri invalidate pentru anul 2014.

În ce privește derularea programelor naționale de sănătate nu s-au semnalat abateri sau deficiențe în această activitate".

 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro