Ministerul Sănătăţii a lansat azi, 24 martie, în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea listei care cuprinde denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Prin proiectul de Hotărâre a Guvernului antemenţionat, se introduc în Anexa Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 nouă denumiri comune internaţionale de medicamente noi şi se adaugă o DCI, ca urmare a încheierii contractului cost volum între CNAS şi deţinătorul de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentului.

Iată lista celor zece molecule adăugate pe lista medicamentelor compensate şi gratuite

Pe sublista B se introduc următoarele denumiri comune internaţionale (DCI) de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, în regim de compensare 50% din preţul de referinţă:
- Combinaţii (Rosuvastatinum + Ezetinibum);
- Combinaţii (Aclidinium bromidum + Formoterolum fumarat);
- Combinaţii (Metoprololum + Ivabradinum);

Pe sublista C, secţiunea C2 se introduc următoarele denumiri comune internaţionale de medicamente de care beneficiază asiguraţii incluşi în programul naţional de oncologie, în tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc:
- Everolimus
- Bosutinibum – medicament orfan
- Afliberceptum – medicament orfan
- Panitumumabum.
Cele patru DCI au regim de compensare 100%.

Teriflunomidum se introduce în subprogramul de tratament al sclerozei multiple.
Vildagliptinum se introduce în programul naţional de diabet zaharat, tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat.

Pe sublista C, secţiunea C1 (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă), se introduce Certolizumab pegol (tratament efectuat în baza contractului cost-volum-rezultat încheiat de CNAS cu producătorul medicamentului), pentru tratamentul spondilitei anchilozante (DCI-ul se introduce la poziţia cinci, punctul G31 “Imunosupresoare selective”, subpunctul G31d ”Spondilita anchilozantă”).

Impactul bugetar al introducerii celor zece denumiri comune internaţionale de medicamente

Trei DCI (Combinaţii Rosuvastatinum+ Ezetinibum, Combinaţii Aclidinium bromide+ Formoterolum fumarat, Combinaţii Metoprololum + Ivabradinum) nu vor genera impact bugetar, pentru că pentru primele două preţul combinaţiilor este mai mic decât suma componentelor luate separat, se argumentează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

DCI Everolimus are un cost per pacient mai mic cu 9% decât comparatorul său şi va genera economii bugetare.

DCI Bosutinibum este medicament orfan şi se adresează unor patologii cu o prevalenţă sub cinci cazuri la 10.000 de persoane. Impactul bugetar pentru aceste DCI va fi pozitiv.
Bosutinibum este indicat în tratamentul pacienţilor adulţi cu leucemie mieloidă cronică la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată opţiune terapeutică adecvată. Tratamentul unui pacient cu acest DCI ajunge la 1179 lei pe zi, adică 428.968 lei pe an. Numărul pacienţilor care se încadrează în această indicaţie orfană este necunoscut şi de aceea nu putem aprecia impactul bugetar total al acestei denumiri comune internaţionale a medicamentului.

DCI Afliberceptum are un cost per pacient mai mic cu 2,63% până la 7,96% decât medicamentele comparatoare, deci va duce la economii bugetare.

DCI Panitumumabum are un cost per pacient mai mic cu 7,35% până la 9,44% decât medicamentele comparatoare, astfel că vor aduce economii la buget.

DCI Teriflunomidum are un cost per pacient mai mic cu 5,26% decât medicamentul comparator, deci va aduce economii la buget.

DCI Vildagliptinum are un cost per pacient mai mic cu până la 96% decât medicamentul comparator, dar doar pentru un număr limitat de indicaţii, ceea ce face ca prescrierea şi decontarea DCI să se facă prin protocoale terapeutice.

DCI Certolizumab pegol face obiectul unui contract cost-volum încheiat între CNAS şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi este supus clauzei de confidenţialitate, pe cale de consecinţă impactul bugetar nu poate fi estimat.

În prezent, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate din România, persoanele care deţin calitatea de asigurat la sănătate pot beneficia de medicamente, cu sau fără contribuţie personală, din lista cuprinzând denumirile comune internaţionale, pe bază de prescripţie medicală.

Guvernul a adoptat pe 13 mai 2014 - HG nr. 389/2014, în 7 Noiembrie 2014 - HG 996/2014, pe 15 septembrie 2015 - HG 741/2015, pe 1 octombrie 2015 - HG 799/2015 şi pe 23 octombrie 2015 - HG 877/2015 privind modificarea şi completarea HG nr. 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Prin aceste cinci HG s-au introdus 54 medicamente noi pentru care nu există alternativă terapeutică şi pentru boli cu impact major asupra sănătăţii sănătăţii, şi au fost delistate 16 medicamente, în timp ce 21 de medicamente au fost mutate pe o nouă sublistă cu un procent de compensare de 20%. Acestea au fost primele modificări substanţiale din 2008 încoace a Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale, pe bază de prescripţie medicală.
Denumirea comună internaţională (DCI) este denumirea ştiinţifică a unui medicament, aşa cum e recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii sau de Farmacopeea europeană.

Sursa

Autor 

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro