Medical Forum Targu Mures 22-23.03.2023

Din 12 noiembrie, Dosarul electronic de Sănătate (DES) – o altă componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) - va deveni obligatoriu. Spre deosebire de card, însă, DES trebuie utilizat de toţi medicii, indiferent că au sau nu contract cu Casele de asigurări de sănătate.

 mai jos sunt documente pentru descarcare

Ordinul MS CNAS nr. 1123/849/2016 – aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului  citeste AICI

 

Art. 3. (1) Furnizorii de servicii medicale care nu se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi medicii care îşi desfăşoară activitatea într-o formă legală la aceştia, în vederea utilizării sistemului DES, au obligaţia înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate. (2) în vederea înrolării în platforma informatică din asigurările de sănătate, furnizorii de servicii medicale prevăzuţi la alin. (1) vor depune la sediul casei de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea o cerere pentru utilizarea unui certificat calificat în platforma informatică din asigurările de sănătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii prescripţiei electronice medicale on-line/la 30 de zile pentru prescripţia electronică off-line şi în ziua întocmirii prescripţiei contra cost şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. date prescripţie medicală*.

Informaţiile marcate cu * sunt obligatorii.

 

 

DES pe intelesul MEDICILOR. Intrebari si raspunsuri.

DES pe intelesul PACIENTILOR. Intrebari si raspunsuri.

DES. MATRICEA DE SECURITATE. Intrebari si raspunsuri

Modulul „Sumar de urgenţă”, cuprinde1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;2. proteze şi alte dispozitive medicale interne;3. transplanturi;4. proceduri medicale relevante pentru urgenţă;5. fistulă arterio-venoasă (existenţa acesteia);6. boli cronice;7. boli hematologice relevante pentru urgenţă;8. boli transmisibile relevante pentru urgenţă;9. tratamente curente;10. internări recente;b) modulul „Istoric medical”, care cuprinde:1. alergii şi intoleranţe diagnosticate;2. boli cronice diagnosticate;3. istoricul de boli/diagnostice (altele decât alergii şi cronice);

4. intervenţii şi proceduri efectuate, servicii medicale, imunizări;

5. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

c) modulul „Antecedente declarate de pacient”, care cuprinde:

1. antecedente medicale heredo-colaterale, antecedente fiziologice, patologice;

2. informaţii despre mediul şi modul de viaţă;

3. informaţii despre consumul de alcool, tutun, cafeină sau droguri;

d) modulul „Documente medicale”, care cuprinde date şi informaţii din:

1. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare continuă;

2. fişe de observaţie clinică generală pentru spitalizare de zi;

3. fişe de consultaţie medic specialist;

4. fişe de consultaţie medicină de familie;

5. trimiteri pentru investigaţii clinice;

6. trimiteri pentru investigaţii paraclinice;

7. recomandări pentru îngrijire la domiciliu;

8. recomandări pentru dispozitive medicale;

9. prescripţii medicale prescrise de medici;

10. prescripţii medicale eliberate de farmacii;

e) modulul „Date personale”,care cuprinde: nume, prenume, data naşterii, CID, sex, vârstă, grup sanguin.

 

 

Datele si informaţiile medicale transmise în sistemul DES1. Prezentare la internare — spitalizare continuă (non urgenţă)Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua internării din foaia de observaţie clinică generală şi sunt:a) date de identificare pacient*;b) date privind internarea*;c) trimitere spre internare.2. Extras fişă de spitalizare continuăDatele/Informaţiile sunt transmise în DES la data externării din foile de observaţie clinică generală/biletele de ieşire din spital şi sunt:1. date de identificare pacient*;2. detalii episod de spitalizare*;3. trimitere spre internare;4. diagnostice*;5. stare prezentă la internare;6. istoricul bolii actuale;7. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

8. proceduri medicale efectuate;

9. detalii naştere;

10. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

11. monitorizare semne vitale;

12. imunizări;

13. tratament medicamentos;

14. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

15. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

16. tratament medicamentos recomandat;

17. servicii şi investigaţii recomandate:

a) trimitere clinică;

b) trimitere paraclinică;

c) trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

d) trimitere recomandare dispozitive medicale;

18. bilet de externare*;

19. scrisoare medicală*.

3. Extras fişă de spitalizare de zi — prezentare vizită

Datele/Informaţiile sunt transmise în DES din fişa de spitalizare de zi, la fiecare vizită/zi, şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copii;

e) antecedente personale patologice;

3. detalii episod de spitalizare*;

4. trimitere spre internare;

5. diagnostice*;

6. detalii vizită*;

7. proceduri medicale efectuate;

8. servicii şi investigaţii clinice, paraclinice şi spitaliceşti;

9. imunizări;

10. tratament medicamentos în cadrul vizitei;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat;

13. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

14. servicii şi investigaţii recomandate:

1. trimitere clinică;

2. trimitere paraclinică;

3. trimitere recomandare îngrijire la domiciliu;

4. trimitere recomandare dispozitive medicale;

15. bilet de externare*;

16. scrisoare medicală*.

4. Fişă consultaţie la medicii de specialitate din specialităţile clinice Datele/Informaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adulţi;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice — copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrat în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate:

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei: a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale;

5. Fişă de consultaţie medic de familie

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua acordării consultaţiei şi sunt:

1. date de identificare pacient*;

2. date privind consultaţia sau investigaţia*;

3. antecedente:

a) antecedente heredo-colaterale*;

b) mod de viaţă;

c) antecedente fiziologice adult femeie;

d) antecedente fiziologice copil;

e) antecedente personale patologice;

4. trimitere clinică în baza căreia se face consultaţia;

5. consemnarea examenelor periodice — copii;

6. istoricul bolii curente;

7. servicii clinice şi paraclinice efectuate;

8. imunizări;

9. tratament medicamentos administrate în ambulatoriu;

10. tratament medicamentos acordat în cadrul unor studii clinice;

11. alte probleme identificate;

a) boli cronice;

b) alergii;

12. tratament medicamentos recomandat în urma consultaţiei;

13. servicii şi investigaţii recomandate în urma consultaţiei;

a) bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare;

b) bilet de trimitere către o specialitate paraclinică;

c) bilet de trimitere îngrijire la domiciliu;

d) bilet de trimitere dispozitive medicale.

6. Bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate clinică/internare*.

7. Bilet de trimitere către o specialitate paraclinică Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere către o specialitate paraclinică*.

8. Bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu

Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere pentru îngrijiri la domiciliu*.

9. Bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale în ambulatoriu Datele/lnformaţiile sunt transmise în DES în ziua întocmirii biletului şi sunt:

1. date identificare pacient*;

2. bilet de trimitere — prescripţie pentru dispozitive medicale*.

10. Prescripţie medicală

  • Newsletter


  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

  • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

  • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
    Michel de Montaigne
    "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
    admin@amfms.ro