ORDIN nr. 2.239 din 30 decembrie 2020privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1315 din 30 decembrie 2020

Văzând Referatul de aprobare cu nr. VVV 61/2020 al Direcției generale de asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;– art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:Articolul IAnexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 9 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La litera A „Identificarea pacienților cu COVID-19“, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. La nivelul unităților sanitare, unităților de asistență medico-socială și al unor unități închise, diagnosticarea infecției cu virusul SARS-CoV-2 se realizează conform metodologiei Institutului Național de Sănătate Publică prin recoltarea exsudatului nazofaringian și/sau orofaringian pentru detecție, prin metoda RT-PCR, a ARN SARS-CoV-2, respectând algoritmul de testare sau prin utilizarea testelor antigenice rapide

.2. La litera A „Identificarea pacienților cu COVID-19“, punctul 4 va avea următorul cuprins:4. În așteptarea confirmării sau infirmării diagnosticului de COVID-19, pacienții suspecți vor fi izolați în zone-tampon ale unității sanitare, unităților de asistență medico-socială și ale unor unități închise unde s-a ridicat suspiciunea de COVID-19 și au fost recoltate probele biologice (spital, secție de spital, cabinet medical) sau în spații special desemnate sau locații alternative atașate unităților sanitare, desemnate la nivel local, după caz. Pacienții vor fi izolați în cameră individuală cu grup sanitar propriu, în condiții de precauții pentru infecții cu transmitere prin secreții respiratorii sau prin aerosolizare (dacă se practică manopere generatoare de aerosoli: intubație orotraheală, bronhoscopie, ventilație noninvazivă, gastroscopie, manevre de resuscitare), și vor primi asistența medicală necesară pentru a nu li se agrava starea clinică. Personalul medical care efectuează manevre cu risc de aerosolizare, cu expunere crescută la infecție, va fi echipat corespunzător, conform recomandărilor Institutului Național de Sănătate Publică, referitoare la îngrijirea în secțiile de terapie intensivă a pacienților pozitivi SARS-CoV-2

.3. La litera A „Identificarea pacienților cu COVID-19“, punctul 7 va avea următorul cuprins:7. Pacienții cărora li se recoltează exsudatul nazofaringian și/sau orofaringian în condiții de spitalizare de zi, în ambulatoriu sau în alte locații (centre de dializă, unități de asistență medico-socială și unități închise, domiciliu sau altele), vor respecta măsura carantinei, vor fi izolați de restul membrilor familiei/ persoanelor din locație și vor respecta regulile igienice și îndrumările pentru persoanele carantinate/izolate, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul plan, sau deciziile primite de la direcțiile de sănătate publică/medicul de familie/medicul curant până la primirea rezultatelor, în condițiile în care pentru diagnosticul de laborator s-a efectuat RT-PCR pentru detecția ARN SARS-CoV-2.

4. La litera A „Identificarea pacienților cu COVID-19“, punctul 9 va avea următorul cuprins:9. Pentru diagnosticul simptomaticilor, conform definiției de caz, în unități sanitare, unități de asistență medico-socială și unități închise, se pot utiliza teste RT-PCR sau teste rapide de detecție a antigenelor SARS-CoV-2. Pacienții cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolați imediat în zonele COVID; pacienții cu rezultat negativ la testul antigenic rapid și care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu SARS-CoV-2 conform definiției de caz vor fi retestați prin metoda RT-PCR. Aceștia vor fi menținuți în zona-tampon dacă prezintă simptome care necesită spitalizare; dacă nu necesită spitalizare, acești pacienți vor fi lăsați la domiciliu până la primirea rezultatului RT-PCR.

5. La litera B „Traseul pacienților pozitivi SARS-CoV-2“, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Persoanele depistate la testarea RT-PCR sau prin utilizarea testelor antigenice rapide cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 contactează și informează medicul de familie despre ipostaza în care se află, inclusiv cu privire la locul în care au decis să se izoleze. Medicul de familie are obligația luării în evidență și monitorizării stării de sănătate a persoanelor respective și transmite direcției de sănătate publică fișa de monitorizare a persoanei izolate.6. La litera D „Confirmarea afecțiunii COVID-19“, litera a) va avea următorul cuprins:a) Confirmarea afecțiunii COVID-19 se face fie prin identificarea prin RT-PCR a ARN SARS-CoV-2, fie prin teste antigenice rapide în produsele biologice recomandate (exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), așa cum este precizat în Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.Pacienții simptomatici cu rezultat negativ la testul antigenic rapid care prezintă simptome sugestive pentru infecția cu SARS CoV-2 conform definiției de caz vor fi retestați prin metoda RT-PCR.Pentru pacienții simptomatici cu un test cu ARN SARS-CoV-2 nedetectabil se infirmă afecțiunea COVID-19.Pacienții simptomatici și cu imagine radiologică/CT sugestivă, fără altă cauză aparentă, vor fi ținuți în izolare și li se va efectua un alt test pentru detecția ARN SARS-CoV-2 la interval de circa 48 de ore de la primul test.

7. La litera E „Criterii de transfer pentru pacienții cu COVID-19“, punctul 1 va avea următorul cuprins:1. Pacienții internați în spitalele de faza I, a II-a sau suport, atunci când devin afebrili, cu ameliorare semnificativă clinică, fără a mai aștepta un rezultat negativ pentru SARS-CoV-2, pot fi transferați în unitățile de izolare și tratament sau în locații alternative atașate unității sanitare, pot fi externați la domiciliu sau la o locație alternativă declarată, în condițiile izolării persoanei față de ceilalți membri ai familiei.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu
București, 30 decembrie 2020.Nr. 2.239.

 • Newsletter

 • Medical Forum Targu Mures 24-25 aprilie 2024
  (Eveniment cu prezenta fizica) • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati chirurgicale

 • Centrul Medical NOVA VITA TgMures Specialitati medicale

 • "Sănătatea e darul cel mai frumos şi mai bogat pe care natura ştie să-l facă."
  Michel de Montaigne
  "Un sistem de medicină de familie foarte bine pus la punct, cu medici bine pregătiţi si informati va face ca pacienţii să nu fie nevoiţi să se ducă la spital cu orice afecţiune minoră". Tony Mathie, președintele WONCA Europe
  admin@amfms.ro